Photo: Leevi Toija
Photofuss
“Unfortunately I am not available because I am on vacation. If an emergency occurs, it is absolutely useless to call, I will not answer my phone or, for that matter, exist for anyone else than myself in any other way. I will be relaxed, look for myself, live and breathe clichés. I am in my everyday life. I am on vacation.”

In this exhibition, Photofuss, the youth group of The Finnish Museum of Photography, presents photographic material from a holiday spent in everyday life. The exhibition presents material from group members Iris Blauberg, Jasmine Hannukainen, Ronn Keinänen, Sinikka Kosonen, Helmi Nevalainen, Pinja Nikki, Leevi Toija, Niko Vastamäki and Oona Österman.

The exhibition is on view at the museum's Process Space. Free admission!

The Finnish Museum of Photography, Process Space

27.1.–11.3.
Kuva: Leevi Toija
Photofuss
“Valitettavasti en ole tavoitettavissa sillä olen lomalla. Esimerkiksi hätätapauksen sattuessa on täysin turha soittaa, en aio vastata puhelimeeni tai muutenkaan olla olemassa muita kuin itseäni varten. Aion olla rennosti, etsiä itseäni, elää ja hengittää kliseitä. Olen arjessa. Olen lomalla.”

Photofussin, Suomen valokuvataiteen museon nuorten ryhmän, näyttelykokonaisuus esittelee kuvamateriaalia arjessa vietetyltä lomamatkalta. Näyttelyssä mukana ovat ryhmän jäsenet Iris Blauberg, Jasmine Hannukainen, Ronn Keinänen, Sinikka Kosonen, Helmi Nevalainen, Pinja Nikki, Leevi Toija, Niko Vastamäki sekä Oona Österman.

Näyttely on esillä museon Prosessi-tilassa, johon on vapaa pääsy.
 

The Finnish Museum of Photography, Process Space

27.1.–11.3.
Johanna Heldebro
Johanna Heldebro’s (b. 1982) often uncomfortably personal work explores notions of obsession, photographic representation and personal boundaries.

To Come Within Reach of You (Gunnar Heldebro, Hässelby Strandväg 55, 165 65 Hässelby, Sweden) is a body of work that presents Heldebro’s obsessive desire to ascertain as well as reveal a true image of her father. After her parents divorce, Heldebro knew little of her father’s new life. She began traveling between New York and Stockholm to watch her father unnoticed, not allowing him to affect her conception of him. She allowed herself voyeuristic access to every facet of his world, including his home where he lives together with his girlfriend and her two children.

Rooted in surveillance photography the work plays with the boundaries between public and private as Heldebro incorporates aspects of obsessive performance art and vernacular photography, creating a narrative by documenting her father and the mundane life that he had created for himself in Stockholm. While the series explores her obsession to understand him and to make sense of his earlier, unexpected life changes, the image of his identity emerges, in many ways, as arbitrary.

 

 

The Finnish Museum of Photography, Project Space

25.3.–24.4.2011
Andrei Lajunen, from the series On Certainty, 1996–1998
Andrei Lajunen
The photographic artist Andrei Lajunen (1969–1999) considered the philosopher Ludwig Wittgenstein's works On Certainty and Remarks on Colour to be some of the most important influences behind his artistic thinking and practice. The set of works now being exhibited, entitled On Certainty, has been named after Wittgenstein's work.

The On Certainty series was originally completed as a portfolio. Lajunen created the photographs during his first years of study at the University of Art and Design Helsinki (currently Aalto University). While working on them, he reflected, in the spirit of Wittgenstein, how words and images correspond to our sensory perceptions. We have a common word for the colour yellow, but this does not guarantee that you and I see the colour the same way.

Creating the images, Lajunen was preoccupied with the tensions between chaos and order, control and chance, and privacy and publicity. He noted that making art and talking about it are also forms of philosophising, looking for meanings and definitions.

The works exhibited are chromogenic colour prints that the artist created between 1996 and 1998.

 

Andrei Lajunen became a photographic artist in the late 1990s, when photography began to gain ground in the field of visual art. In 1998, he had an exhibition at Galerie Anhava together with his fellow student Elina Brotherus. Lajunen passed away unexpectedly a year later. In 2001, the Finnish Museum of Photography received the entire collection of art photography and negatives by the late Andrei Lajunen as a donation.

Other works by Andrei Lajunen will be on display, and for sale, at his memorial exhibition at Gallery Lapinlahti in Helsinki, entitled Area C (from 29 November 2017 to 7 January 2018). The proceeds from the sale of works will go, in full, to the Andrei Lajunen fund, which supports the work of young photography students and photographers, and promotes the research and presentation of Lajunen's artistic work.

See more about the Galleria Lapinlahti exhibition

The Finnish Museum of Photography, Collection corner Kuvakulma

19.12.2017–4.3.2018
Andrei Lajunen, från serien Om visshet, 1996–1998
Andrei Lajunen
Fotokonstnären Andrei Lajunen (1969–1999) ansåg filosofen Ludwig Wittgensteins skrifter Om visshet och Anmärkningar om färger vara en av de viktigaste influenserna för hans konstnärliga tänkande och arbete. Den sammansatta verkserien Om visshet (Varmuudesta/On Certainty) i museets Vinkelrummmet har fått namn efter Wittgensteins skrift Über Gewissheit.

Verkserien gjordes ursprungligen som en portfolio, verkportfölj. Bilderna hör till Lajunens produktion under de första studieåren vid Konstindustriella högskolan. När han gjorde dem filosoferade han i Wittgensteins anda kring hur ord och bilder motsvarar våra sinnesförnimmelser. Vi har ett gemensamt ord för den gula färgen, men det garanterar inte att du och jag ser färgen på samma sätt.

I bildskapandet sysselsatte sig Lajunens tankar med spänningarna mellan kaos och ordning, det kontrollerade och det slumpmässiga, det privata och det offentliga. Han konstaterade att skapandet av konst och att tala om den också är ett slags filosoferande, en strävan efter betydelser och definitioner.

Verken är kromogena färgkopior som konstnären kopierade åren 1996–1998.

 

Andrei Lajunen blev fotokonstnär i slutet av 1990-talet, när fotografiet började vinna terräng inom fotokonsten. År 1998 hade han en privatutställning på Galerie Anhava tillsammans med sin studiekamrat Elina Brotherus. Lajunen avled plötsligt ett år senare. Finlands fotografiska museum fick 2001 den framlidna Andrei Lajunens produktion av konstfotografier och hans samling negativ.

Andra verk av Andrei Lajunen ställs samtidigt ut på Galleria Lapinlahti i Lappviken i Helsingfors, på Lajunens minnesutställning Alue C (29.11.2017–7.1.2018), där man också kan köpa verk av honom. Intäkterna från försäljningen går oavkortade till Andrei Lajunens fond, vars syfte är att stöda unga fotografistuderandes och fotografers arbete samt slå vakt om forskningen och visningen av Lajunens konstnärliga produktion.

The Finnish Museum of Photography, Collection corner Kuvakulma

19.12.2017–4.3.2018
Andrei Lajunen, sarjasta Varmuudesta, 1996-1998
Andrei Lajunen
Valokuvataiteilija Andrei Lajunen (1969–1999) piti filosofi Ludwig Wittgensteinin teoksia Varmuudesta ja Huomautuksia väreistä yhtenä tärkeimmistä vaikutteista taiteellisen ajattelunsa ja työskentelynsä taustalla. Kuvakulma-tilassa esillä oleva kymmenen kuvan teoskokonaisuus Varmuudesta (On Certainty) on nimetty Wittgensteinin teoksen mukaan.

Varmuudesta-teossarja valmistui alkujaan portfoliona eli kuvasalkkuna. Kuvat ovat Lajusen ensimmäisten opiskeluvuosien tuotantoa Taideteollisesta korkeakoulusta. Niitä tehdessään hän pohdiskeli Wittgensteinin hengessä, miten sanat ja kuvat vastaavat aistihavaintoamme. Meillä on yhteinen sana keltaiselle värille, mutta se ei takaa, että sinä ja minä näkisimme värin samalla tavalla.

Lajusta askarruttivat kuvien tekemisessä kaaoksen ja järjestyksen, hallitun ja sattumanvaraisen, yksityisen ja julkisen väliset jännitteet. Hän totesi, että taiteen tekeminen ja siitä puhuminen ovat nekin eräänlaista filosofointia, merkitysten ja määritelmien tavoittelua.

Teokset ovat kromogeenisia värivedoksia, jotka taiteilija on vedostanut vuosina 1996–1998.

 

Andrei Lajusesta tuli valokuvataiteilija 1990-luvun lopulla, jolloin valokuva alkoi vallata alaa kuvataiteen kentällä. Vuonna 1998 hänellä oli yksityisnäyttely Galerie Anhavassa yhdessä opiskelutoverinsa Elina Brotheruksen kanssa. Lajunen menehtyi äkillisesti vuotta myöhemmin. Suomen valokuvataiteen museo sai vuonna 2001 lahjoituksena edesmenneen Andrei Lajusen taidevalokuvatuotannon ja negatiivikokoelman.

Andrei Lajusen muita teoksia on samaan aikaan esillä Galleria Lapinlahdessa Helsingissä Lajusen muistonäyttelyssä Alue C (29.11.2017–7.1.2018), josta teoksia on mahdollista myös ostaa. Teosmyyntien tuotto menee lyhentämättömänä Andrei Lajusen rahastoon, jonka tarkoituksena on tukea nuorten valokuvausopiskelijoiden ja valokuvaajien työtä sekä vaalia Lajusen taiteellisen tuotannon tutkimusta ja esittämistä.

Katso lisää: Alue C Galleria Lapinlahdessa (29.11.2017–7.1.2018)

The Finnish Museum of Photography, Collection corner Kuvakulma

19.12.2017–4.3.2018
Kati Leinonen, from the series Äimärautio
Kati Leinonen
Äimärautio is a community that revolves around a deep passion and commitment to horses – it is a lifestyle. In portraits, details and milieus, photographed in Oulu, Finland, Kati Leinonen examines the relationship between horses and humans.

Äimärautio is a place for encounters between humans and horses. At their best, these encounters can be miraculous and fundamental, providing a chance for momentary connections where the animal is present with its whole being. From a human point of view, this connection requires constant self-observation and awareness of one’s behavior in relation to an animal whose mind is dominated by the instinct to escape. On the other hand, the attempt to connect opens up a creative and intuitive mindset.

The works of the exhibition tell about everyday encounters at the stables and their surroundings, often invisible to the general public. The portraits show the variety of horse enthusiasts, encompassing the atmosphere and way of life in the community. The details, in turn, tell about today's horse cultur with its affection and caring, but also the humanization of animals. The milieu of Äimärautio acts as a stage that binds the photographs together.

 

Kati Leinonen (b. 1974) is a photographic artist living in Oulu. She has studied photography at London College of Printing and audiovisual media culture at University of Lapland, Finland.

 

The exhibition has been selected in the annual open call for exhibitions at Project Space. The Finnish Museum of Photography's Project Space is intended for exhibitions and projects that use photography or other lens-based media as tools for art or research. The space shows stimulating exhibitions by both fresh talents and more established artists.

The Finnish Museum of Photography, Project Space

7.9.–11.11.
(c) Susanna Juvakka, 2016
Opening on Tue, Feb 6, 6–8 pm
What does your everyday life feel like: the morning rush-hour or a sleep-in in the morning, lunch at the canteen or a quickly grabbed ready meal from the shop? In 2016, ten photographers documented everyday Finnish life, each from their own personal point of view. The starting point was to comment on the increasing inequality in Finnish society. People may find some of the stories captured in the images easy to relate to, while others may be more remote.

The exhibition provokes thoughts about financial worries, the sufficiency of social services, and the importance of family and friends at difficult times in life. There’s also a lot of hope and happiness in the images. Where does trust in the future come from? If we understood each other better, would it increase our ability to experience empathy and togetherness? Maybe it is the small coincidences that determine how our lives ultimately turn out?

Photographs by Pira Cousin, Aimo Hyvärinen, Susanna Juvakka, Taru Leinonen, Pasi Räsämäki, Arto Timonen, Adolfo Vera, Hannu Väisänen, Mikko Waltari, and Saana Wang.

 

In addition to images from 2016, photographs from the Finnish Museum of Photography collection, from the 1950s to the 2000s, have been selected for display at the exhibition.

Older photographs by Helvi Ahonen, Caj Bremer, Helge Heinonen, Ismo Hölttö, Per Olov Jansson, Ben Kaila, Raakel Kuukka, Eino Mäkinen, Kalervo Ojutkangas, Mikko Savolainen, Tapio Vanhatalo, and Pekka V. Virtanen.

 

The exhibition is based on a workshop entitled Arjen kuvat (‘Photographs of Everyday Life’), which was implemented by the Photographic Artists’ Association in 2016 as part of a University of Eastern Finland research project entitled Two Finlands – Is Inequality Increasing? The project combines social science research, journalism, and photographic art to discuss the increasing inequality in Finland in the 2010s. The photography workshop was led by Ida Pimenoff and Liisa Söderlund. The 400 photographs created in the workshop were donated to the collection of the Finnish Museum of Photography.

The Two Finlands project was funded by the Kone Foundation.

The Finnish Museum of Photography

7.2.–20.5.
(c) Susanna Juvakka, 2016
Vernissage tis 6/2 kl 18–20
Hur känns din vardag: som morgonrusning eller som långa morgonslumrar, som en buffélunch eller som i förbifarten plockad färdigmat i butiken? År 2016 dokumenterade tio fotografer den finska vardagen ur synvinklar som de själva valt. Utgångspunkten var att utforska den ökade ojämlikheten i det finländska samhället. Det kan vara lätt att identifiera sig med en del av bildernas berättelser, andra känns kanske mer främmande.

Utställningen väcker tankar om hur samhällets service räcker till, om penningbekymmer och om de närståendes betydelse under tunga perioder i livet. Här finns också mycket lycka och hoppfullhet. Hur uppstår tilliten till det kommande? Kan vi genom en bättre förståelse för varandra öka vår förmåga att känna empati och samhörighet? Hur små händelser hänger egentligen livets skiften på?

Utställningen grundar sig på Förbundet för Fotografiska Konstnärers fotoverkstad Arjen kuvat (Bilder från vardagen), som ingick i forskningsprojektet Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? vid Östra Finlands universitet. Projektet kartlägger den ökande ojämlikheten i 2010-talets Finland genom att förena samhällsvetenskaplig forskning, journalism och fotokonst. Ledare för fotoverkstaden var Ida Pimenoff och Liisa Söderlund. De 400 fotografier som verkstaden resulterade i har donerats till Finlands fotografiska museums samlingar.

Projektet Kaksi Suomea var finansierat av Koneen säätiö.

Fotograferna: Pira Cousin, Aimo Hyvärinen, Susanna Juvakka, Taru Leinonen, Pasi Räsämäki, Arto Timonen, Adolfo Vera, Hannu Väisänen, Mikko Waltari, Saana Wang

 

Parallellt med bilderna från 2016 har vi till utställningen valt ut fotografier från Finlands fotografiska museums samlingar från 1950-talet till 2000-talet.

Fotograferna: Helvi Ahonen, Caj Bremer, Helge Heinonen, Ismo Hölttö, Per Olov Jansson, Ben Kaila, Raakel Kuukka, Eino Mäkinen, Kalervo Ojutkangas, Mikko Savolainen, Tapio Vanhatalo, Pekka V. Virtanen

The Finnish Museum of Photography

7.2.–20.5.
(c) Susanna Juvakka, 2016
Avajaiset ti 6.2. klo 18–20
Miltä sinun arkesi tuntuu: aamuruuhkalta vai pitkiltä aamu-unilta, linjastolounaalta tai kaupasta ohimennen napatuilta eineksiltä? Vuonna 2016 kymmenen valokuvaajaa dokumentoi suomalaista arkea valitsemistaan näkökulmista. Lähtökohtana oli tutkia eriarvoistumiskehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Osaan kuvien tarinoista voi olla helppo samaistua, osa tuntuu ehkä vieraammilta.

Tuntuuko tutulta? -näyttely herättää ajatuksia yhteiskunnan palveluiden riittävyydestä, rahahuolista ja läheisten merkityksestä elämän raskaina hetkinä. Mukana on myös paljon onnea ja toiveikkuutta. Mistä syntyy luottamus tulevaan? Voisiko parempi ymmärrys toisistamme kasvattaa kykyämme kokea empatiaa ja yhteenkuuluvuutta? Kuinka pienistä sattumista elämän käänteet ovat lopulta kiinni?

Näyttely pohjautuu Valokuvataiteilijoiden liiton vuonna 2016 toteuttamaan Arjen kuvat -työpajaan, joka oli osa Itä-Suomen yliopiston hallinnoimaa Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? -tutkimushanketta. Hanke kartoittaa eriarvoistumiskehitystä 2010-luvun Suomessa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, journalismia ja valokuvataidetta yhdistämällä. Valokuvatyöpajan vetäjinä toimivat Ida Pimenoff ja Liisa Söderlund. Työpajassa syntyneet 400 valokuvaa on lahjoitettu Suomen valokuvataiteen museon kokoelmiin.

Arjen kuvat -työpajan rahoittaja oli Koneen Säätiö.

Näyttelyn kuvaajat: Pira Cousin, Aimo Hyvärinen, Susanna Juvakka, Taru Leinonen, Pasi Räsämäki, Arto Timonen, Adolfo Vera, Hannu Väisänen, Mikko Waltari, Saana Wang

 

 

Näyttelyyn on vuoden 2016 kuvien rinnalle valittu valokuvia Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista 1950-luvulta 2000-luvulle.

Näyttelyn muut kuvaajat: Helvi Ahonen, Caj Bremer, Helge Heinonen, Ismo Hölttö, Per Olov Jansson, Ben Kaila, Raakel Kuukka, Eino Mäkinen, Kalervo Ojutkangas, Mikko Savolainen, Tapio Vanhatalo, Pekka V. Virtanen

The Finnish Museum of Photography

7.2.–20.5.

Pages