Tutkimustoiminta

Perustutkimus

Suomen valokuvataiteen museossa harjoitettu tutkimus jakaantuu perus- ja syventävään tutkimukseen. Perustutkimuksen alaan kuuluvat museon kokoelmien selvittäminen ja syvennetty luettelointi, valokuvan teknis-fyysisten ominaisuuksien tunnistaminen ja määrittely sekä suomalaisten valokuvaajien elämäkerta-, tuotanto- ja arkistotietojen selvittäminen valtakunnallisesti.

Museon konservointiosaston valokuvan teknis-fyysisen tutkimuksen kohteena ovat ensisijassa museon omat kokoelmat. Suomalaisiin valokuvaajiin kohdistuva perustutkimus kohdistuu maan koko valokuvaajainstituutioon ja kuva-arkistokenttään. Museon ylläpitämään suomalaisten valokuvaajien henkilötietokantaan pääsee Kuka kuvasi? -verkkopalvelun kautta. Tämä tietokanta edesauttaa tutkimusta ja kuva-arkistotyötä muistiorganisaatioiden piirissä.

Kuva-arkistokenttää on selvitetty valtakunnallisesti vuosituhannen vaihteessa Valokuvan muisti -hankkeessa, jossa kartoitettiin kysymyssarjoin kuva-arkistojen tilaa sähköisiin arkistoihin siirryttäessä. Hankkeen pohjalta syntynyt tietokanta kattaa ammatillisesti hoidetun museo- ja arkistokentän sekä valikoiman valokuvaajien yksityisarkistoja. Julkisten kuva-arkistojen lisäksi museon on kartoittanut yksityisiä kuva-arkistoja: lehtitalojen, kustantajien, kuva-toimistojen sekä lehti- ja dokumenttikuvaajien osalta. Muita tärkeitä tutkimuskantoja ovat suomalaisen valokuvan varhaiskokoelmat 1840 - 1880-luvuilta.

 

Julkaisu- ja näyttelyhankkeet

Syventävän toiminnan osalta museo harjoittaa omaa  tutkimustoimintaa sekä edistää ja tukee ulkopuolista valokuvatutkimusta. Museon tutkimuksessa priorisoidaan tutkimusaiheita, joissa voidaan laajasti hyödyntää museon omia kokoelmia ja jotka tuottavat uutta tietoa suomalaisen valokuvahistorian kannalta keskeisistä valokuvataiteen ja valokuvakulttuurin ilmiöistä. Niiltä osin kuin omat kokoelmat eivät sisällä tarvittavia aineistoja, täydentäviä aineistoja etsitään muista julkisista ja yksityisistä kokoelmista.

Esimerkkinä monien arkistojen yhteistyöhankkeista voidaan mainita valokuvaajamonografiat sekä aihe- tai epookkipohjaiset, kuvaston kokonaiskartoitusta edellyttävät tutkimushankkeet. Museon omia kokoelmia koskeva tutkimus liittyy ensisijaisesti näyttelyhankkeisiin, joiden puitteissa tuotetaan tutkimuksellisia julkaisuja. Museo pyrkii tuottamaan myös temaattisia kokoelmaluetteloita.

 

Valokuvatutkimuksen yhteistyöverkosto

Museo etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita projektiperustaiseen tutkimukseen, jossa voi hyödyntää museon valokuvakokoelmia ja tietovarantoja. Museon tutkimusvaliokunta ja sen ylläpitämä tutkijaverkosto on keskeisessä asemassa ylläpidettäessä yhteyksiä yksittäisiin opiskelijoihin, tutkijoihin sekä yliopistoihin. Yliopistojen ja muiden tutkimusinstituutioiden kanssa museo pyrkii toteuttamaan pitkäkestoisia tutkimushankkeita, joissa museo aineistojen lisäksi tarjoaa tutkijoille työtilaa ja välineitä.

 

Börje ja Dagmar Söderholmin apurahoja valokuvatutkimukseen

Suomen valokuvataiteen museon säätiö  jakaa vuosittain apurahoja Börje ja Dagmar Söderholmin rahastosta. Hakuilmoitus julkaistaan tammikuussa museon www-sivuilla.

Lisätietoja  Börje ja Dagmar Söderholmin apurahoista museonjohtaja Elina Heikka, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

Lue lisää...

 

Museo tarjoaa tutkimusaiheita


Pimiöt päivänvaloon -aineisto

Suomen valokuvataiteen museo toteutti vuonna 2012 pimiöiden ja pimiökulttuurin dokumentointihankkeen. Tavoitteena oli tallentaa katoavaa pimiöihin liittyvää tietotaitoa, kuvanvalmistusperinteitä ja muistitietoa.

Dokumentointihanke oli kaksiosainen. Toisessa osassa dokumentoitiin ammattivalokuvaajien henkilökohtaisia pimiöitä sekä yhteiskäytössä olevia seurojen tai oppilaitosten pimiöitä. Dokumentoinnin toisena osana toteutettiin valtakunnallinen muistitiedon ja pimiövalokuvien keruuhanke. Mukaan saatiin laajasti sekä eri valokuvausalojen ammattilaisia että valokuvauksen harrastajia. Vastauksia saatiin jo vedostamisen lopettaneilta konkareilta sekä pimiöharrastuksen vasta aloittaneilta uusilta tulokkailta. Kertynyt aineisto koostuu kohdedokumentaatioista, muistitietokeruun vastauksista sekä valokuvista.

Museo etsii valokuvauksesta ja sen historiasta kiinnostunutta graduntekijää syventymään aineistoon tarkemmin. Aineisto soveltuu esimerkiksi taidehistorian, kulttuurihistorian, kansatieteen tai etnologian opinnäytteen tekijälle.

Lisätietoja museon asiakaspalvelusta ti-pe 9-15 puh. 09-6866 360.


 
 

SVM_LOGO_FI_6X6_S_RGB

Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
Youtube
Terävyysalue-blogi

Tilaa uutiskirje!

YHTEYSTIEDOT
Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 G
00180 Helsinki

Postios. Tallberginkatu 1 C 85
00180 Helsinki

Sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Näyttelyinfo 09-6866 3621

Tietopalvelu: Kysy museolta

digikuvanhistoriakuka_kuvasi_anim_150x72

Kysy_museolta_200x100_animaatio

 

AUKIOLOAJAT
Näyttelyt ovat avoinna
ti–su 11–18, ke 11–20.


Poikkeavat aukioloajat

 

PÄÄSYLIPUT
Liput: 8 / 5 €
Alle 18-vuotiaille ilmainen sisäänpääsy.

Ilmainen sisäänpääsy
joka kuun viimeinen
ke klo 17–20.

Meille pääsee Museokortilla
museokortti-logo 

 

OPASTUKSET 

Yleisöopastus näyttelyihin sunnuntaisin klo 13–14 pääsylipun hinnalla.

Ilmainen yleisöopastus joka kuun viimeinen keskiviikko klo 18–19. 

MUSEON VUOSIKORTTI


20 / 30 (2 hlö) / 8,5€ taiteilijat,
taideopiskelijat, OAJ, Grafia

 

Museo on liikkumisesteetön.

 

Toimisto ti–pe 9–15

09-6866 360

Kuva- ja tietopalvelu ja kirjasto
09-6866 3623

 

HENKILÖKUNTA

LEHDISTÖLLE


Kaapelitehdas sijaitsee raitiovaunu 8:n Länsisatamankadun pysäkillä, noin 600 metriä Ruoholahden metroasemalta.

Yhteistyössä:

ikahulogo_75px