Andrei Lajunen:

Om visshet

Andrei Lajunen, från serien Om visshet, 1996–1998

Andrei Lajunen:

Om visshet

Finlands fotografiska museum, Vinkelrummet

19.12.2017–4.3.2018
Bilder
Fotokonstnären Andrei Lajunen (1969–1999) ansåg filosofen Ludwig Wittgensteins skrifter Om visshet och Anmärkningar om färger vara en av de viktigaste influenserna för hans konstnärliga tänkande och arbete. Den sammansatta verkserien Om visshet (Varmuudesta/On Certainty) i museets Vinkelrummmet har fått namn efter Wittgensteins skrift Über Gewissheit.

Verkserien gjordes ursprungligen som en portfolio, verkportfölj. Bilderna hör till Lajunens produktion under de första studieåren vid Konstindustriella högskolan. När han gjorde dem filosoferade han i Wittgensteins anda kring hur ord och bilder motsvarar våra sinnesförnimmelser. Vi har ett gemensamt ord för den gula färgen, men det garanterar inte att du och jag ser färgen på samma sätt.

I bildskapandet sysselsatte sig Lajunens tankar med spänningarna mellan kaos och ordning, det kontrollerade och det slumpmässiga, det privata och det offentliga. Han konstaterade att skapandet av konst och att tala om den också är ett slags filosoferande, en strävan efter betydelser och definitioner.

Verken är kromogena färgkopior som konstnären kopierade åren 1996–1998.

 

Andrei Lajunen blev fotokonstnär i slutet av 1990-talet, när fotografiet började vinna terräng inom fotokonsten. År 1998 hade han en privatutställning på Galerie Anhava tillsammans med sin studiekamrat Elina Brotherus. Lajunen avled plötsligt ett år senare. Finlands fotografiska museum fick 2001 den framlidna Andrei Lajunens produktion av konstfotografier och hans samling negativ.

Andra verk av Andrei Lajunen ställs samtidigt ut på Galleria Lapinlahti i Lappviken i Helsingfors, på Lajunens minnesutställning Alue C (29.11.2017–7.1.2018), där man också kan köpa verk av honom. Intäkterna från försäljningen går oavkortade till Andrei Lajunens fond, vars syfte är att stöda unga fotografistuderandes och fotografers arbete samt slå vakt om forskningen och visningen av Lajunens konstnärliga produktion.

Finlands fotografiska museum, Vinkelrummet

19.12.2017–4.3.2018
Bilder