Aida Chehrehgosha:

Till mamma, pappa och mina två bröder

Kuva: Aida Chehrehgosha

Aida Chehrehgosha:

Till mamma, pappa och mina två bröder

Finlands fotografiska museum, Projektrummet

4.5.–3.6.2012
Bilder

För Aida Chehrehgosha, som föddes i Teheran i Iran bestod barndomen av misshandel och rädsla. Båda föräldrarna avreagerade sin frustration på barnen. Först som vuxen började Chehrehgosha förstå hela vidden av barndomens hårda erfarenheter. Så här fick fotoserien Till mamma, pappa, och mina två bröder sin början.

På Chehrehgoshas fotografier föreställer hennes egna föräldrar döda. Iscensättningen och en noggrann planering av fotografierna ingår i processen, genom vilken fotografen utmanar sig själv att möta de känslor av ilska hon kände mot sin far och sin mor. Föräldrarna som ligger döda på fotografierna är en återgivning av hennes ungdomsfantasier.

Även om avbildandet av döden är ett extremt sätt att behandla negativa känslor fungerar det för Chehrehgosha, också omvänt.  Önskan att frigöra sig från föräldrarna förenas med rädslan för att förlora dem och den kärlek till dem som döljer sig bakom alltihopa. Den här konflikten som uppstår mellan de extrema känslorna styr Chehrehgoshas arbete, genom vilket hon försöker förstå sina egna familjeförhållanden.

Till mamma, pappa, och mina två bröder är den Stockholmsverksamma Aida Chehrehgoshas första privatutställning i Finland.

Finlands fotografiska museum, Projektrummet

4.5.–3.6.2012
Bilder