From Misty Morning to Composition | Från morgondimma till komposition
 
Matti Halmeenpää: Kevättalvea, 1950-luku.

Taidevalokuvauksen käänteitä sodanjälkeisessä Suomessa.
Näyttely esittelee pääasiassa 1950-luvun kameraseuroissa vallinnutta kuvakulttuuria avainteosten
ja teemallisten sarjojen kautta.
Näyttelyn kuraattorina toimii Leena Saraste.

The Finnish Museum of Photography | Tallberginkatu 1 G | FIN - 00180 Helsinki | 09 6866360 | fmp@fmp.fi | www.fmp.fi