Marja Helander, Harri Pälviranta ja Kari Soinio

Marja Helander: New York self-portraits, Coney Island. Work in progress.

Marja Helander, Harri Pälviranta ja Kari Soinio

Valokuvataiteen museo

5.12.2018–24.2.2019
Teoskuvia
Kolmen taiteilijan yhteisnäyttely esittelee pääosin aivan uusia teoskokonaisuuksia tunnetuilta valokuvataiteen tekijöiltä. Aloite yhteisen näyttelyn työstämiseen lähti taiteilijoilta itseltään, ja näyttelyä on valmisteltu uusien teosten luomiseen ja yhdessä tekemiseen vapautuneesti heittäytyen. Lopputuloksesta on kehittymässä kokonaisuus, jossa leikki ja vakavuus törmäävät toisiinsa odottamattomin seurauksin, tekijät itsensäkin yllättäen.

Kaikki näyttelyn taiteilijat ovat jo pitkään asettautuneet omiin teoksiinsa, toimien itse taiteensa materiaalina.

Marja Helander pukee teoksiaan varten toistuvasti ylleen arkipukeutumisestaan eriävän seremoniallisen vaatteen, saamenpuvun. Uusimmissa teoksissaan hän on omaksunut myös uusia rooleja länsimaisen pukeutumisen ja kuvaston kautta. Hän on matkinut jopa eläinten hahmoja, viitaten nykyihmisen ambivalenttiin asemaan luonnon osana ja samalla sen tuhoajana.

Kari Soinio ottaa uusissa teoksissaan kontaktia kuvanveistoon, muovaten itsestään muun muassa hahmot Auguste Rodinin (1840—1917) patsasasetelmaan. Omakuvat Jääkäri- ja Hymypoikaveistosten kanssa kommentoivat kotimaisen kulttuurin maskuliinisia ideaaleja.

Harri Pälviranta tuo alastomuuden kautta teoksiinsa ideaaleja ja ikonisuutta, jotka kulttuurissamme liittyvät terveeseen, vahvaan ja suorituskykyiseen ihmiskehoon. Lapsuudenkodissaan kuvaamassaan teossarjassa hän pukeutuu talosta löytyneisiin asusteisiin tehden näkyväksi ruumiin verhoamisen merkityksellisyyttä.

Näyttelyn teoksista voi löytää yhtymäkohtia niin alastomuuden ja vaatetuksen nykymerkityksiin kuin taustalla vaikuttavaan historiaankin. Keskeiseen rooliin nousee erityisesti vaatteiden ja ruumiillisuuden merkitys yksilön itsemäärittelyn ja erilaisten roolien omaksumisen välineenä.

Näyttelyn toiseksi keskeiseksi teemaksi nousee kuvatun kohteen suhde ympäröivään paikkaan ja maisemaan. Kolmen taiteilijan uusissa, parhaillaan tekeillä olevissa teoksissa maisema on kulissi, jonka roolista, luonteesta ja merkityksistä kilvoitellaan.

 

Marja Helander (s. 1965) on saamelainen valokuva- ja videotaiteilija. Hän on käsitellyt teoksissaan muun muassa identiteettiään saamelaisen ja suomalaisen kulttuurin välissä. Helanderin tuore lyhytelokuva Eatnanvuloš lottit (Maan sisällä linnut) voitti Risto Jarva -palkinnon 2018.

Harri Pälviranta (s. 1971) on valokuvataiteilija ja tutkija. Hänen teostensa keskeisiä teemoja ovat olleet maskuliinisuus ja väkivalta. Pälviranta on valmistunut taiteen tohtoriksi Aalto-yliopistosta.

Kari Soinio (s. 1962) on helsinkiläinen valokuvataiteilija, joka tunnetaan erityisesti sukupuolta, ruumiillisuutta ja miehen identiteettiä käsittelevistä teoksistaan. Toinen Soinion keskeinen teema on maiseman ja paikan esittäminen.

 

Näyttelyhankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Valokuvataiteen museo

5.12.2018–24.2.2019
Teoskuvia