Maj 2019

Utställningar

8.3.–26.5.
Uwa Iduozee: Sunny, från serien They walked on water, 2018.

Festivalen för politisk fotografi 2019: Möjlighet

Festivalen för politisk fotografi 2019 söker kollektiv föreställningsförmåga och verksamhetsmöjligheter. Festivalen lyfter fram fotografiprojekt som behandlar mindre och större förändringar och alternativa sätt att tänka och leva.

Utställningar

8.3.–26.5.
Foto: Matti Koivumäki: Vallilantie 17, 1975. Finska Fotografiska Museum.

Matti Koivumäki: Trä-Vallgård

I skiftet mellan 1960- och 1970-talen moderniserades Helsingfors byggnadsbestånd och gammalt revs i rask takt för att ge plats åt det nya. Fotografen Matti Koivumäki (f. 1950) vandrade under två år i sina barndomstrakter och förevigade det Trä-Vallgård som utdömts på grund av en stadsplaneändring. Fotografierna på utställningen består av ursprungliga silvergelatinkopior från åren 1974–1976.