November 2021

Visitkort från Finlands fotografiska museum

Utställningar

1.12.2019–31.12.2021
Kuva: Virve Laustela, 2019 / Suomen valokuvataiteen museo
Visitkorten var den stora fotomodeflugan på 1800-talet och i början av 1900-talet. Utställningen Visitkort från Finlands fotografiska museum visar en samling bildkort från åren 1894–1920 vid Västra länken i Gräsviken.

Susanna Majuri: Kärlek

Utställningar

10.9.–14.1.
Susanna Majuris (1978–2020) retrospektiva utställning Kärlek samlar verk från Majuris hela karriär: här finns både av hennes mest kända arbeten och av sällan visade tidiga verk.

Cecilia Vicuña: Songs to the Waters

Utställningar

10.9.–14.1.
Cecilia Vicuña är en internationellt känd bildkonstnär, poet och aktivist, i vars konstnärliga arbete poesi och politiskt motstånd är oskiljaktigt sammanflätade. Utställning visar for forsta gången i Finland Vicuñas verk.

Festivalen för politisk fotografi 2021: Fågelns blick

Utställningar

8.10.–6.1.
Hur vore det om en kråka fotograferade? Hurdana foton skulle den ta? Hur skulle världen se ut fotograferad ur en fågels perspektiv? Namnet på den femte Festivalen för politisk fotografi, som öppnas i oktober 2021, är Fågelns blick. Festivalen frågar sig med hjälp av fotografier om människan kan föreställa sig en fågels blick och därigenom förstå världen annorlunda.

Nattbilder från Nordsjö

Utställningar

14.10.–18.12.
Nordhusets 20-års jubileumsutställning i Nordhus galleri.