Juli 2021

Visitkort från Finlands fotografiska museum

Utställningar

1.12.2019–31.12.2021
Kuva: Virve Laustela, 2019 / Suomen valokuvataiteen museo
Visitkorten var den stora fotomodeflugan på 1800-talet och i början av 1900-talet. Utställningen Visitkort från Finlands fotografiska museum visar en samling bildkort från åren 1894–1920 vid Västra länken i Gräsviken.

Uwa Iduozee: Blind Spot(s)

Utställningar

30.4.–29.8.
Uwa Iduozee, 2020.
Uwa Iduozee är en fotograf och dokumentarist som vill med sina fotografier berätta en historia som ofta förbigås i de etablerade medierna.

Photofuss: Vår natur – tolkningar av nationalromantiken

Utställningar

24.6.–18.7.
Bild: Lyy Raitala: Velloa, 2020.
Grupputställningen Vår natur – tolkningar av nationalromantiken, av Finlands fotografiska museums ungdomsgrupp Photofuss, funderar på vad finskhet är idag. Ordet natur syftar på människans natur så väl som på naturliga miljöer. I utställningens verk tolkas dessa tillsammans och separat, nära och...