Augusti 2021

Visitkort från Finlands fotografiska museum

Utställningar

1.12.2019–22.5.2022
Kuva: Virve Laustela, 2019 / Suomen valokuvataiteen museo
Visitkorten var den stora fotomodeflugan på 1800-talet och i början av 1900-talet. Utställningen Visitkort från Finlands fotografiska museum visar en samling bildkort från åren 1894–1920 vid Västra länken i Gräsviken.

Uwa Iduozee: Blind Spot(s)

Utställningar

30.4.–29.8.2021
Uwa Iduozee, 2020.
Uwa Iduozee är en fotograf och dokumentarist som vill med sina fotografier berätta en historia som ofta förbigås i de etablerade medierna.