September 2021

Visitkort från Finlands fotografiska museum

Utställningar

1.12.2019–22.5.2022
Kuva: Virve Laustela, 2019 / Suomen valokuvataiteen museo
Visitkorten var den stora fotomodeflugan på 1800-talet och i början av 1900-talet. Utställningen Visitkort från Finlands fotografiska museum visar en samling bildkort från åren 1894–1920 vid Västra länken i Gräsviken.

Cecilia Vicuña: Songs to the Waters

Utställningar

10.9.2021–14.1.2022
Cecilia Vicuña är en internationellt känd bildkonstnär, poet och aktivist, i vars konstnärliga arbete poesi och politiskt motstånd är oskiljaktigt sammanflätade. Utställning visar for forsta gången i Finland Vicuñas verk.

Susanna Majuri: Kärlek

Utställningar

10.9.2021–14.1.2022
Susanna Majuris (1978–2020) retrospektiva utställning Kärlek samlar verk från Majuris hela karriär: här finns både av hennes mest kända arbeten och av sällan visade tidiga verk.