Utställningssalar och -program

Erik Kessels, 24 Hrs in Photos. Teos oli esillä Snapshot-näyttelyssä Suomen valokuvataiteen museossa vuonna 2014. Kuva: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo.

Fotografiska museets utställningssalar består av Stora utställningssalen, Projektrummet, Processrummet och Vinkeln. Utställningsteamet planerar utställningsprogrammen utifrån museets utställningsstrategi för 2–3 år i sänder. Till Projektrummet är det öppen utlysning en gång om året.

Utställningssalar

Museets utställningssalar har en sammanlagd storlek på ca 800 m2. Under ett år hålls 8–12 utställningar på museet. Fotografiska museet ordnar också årligen utställningar på annat håll.

Utställningarna i Stora utställningssalen kommer till på många olika sätt: utifrån ett intressant förslag, med inspiration från museets samlingar, i samband med ett forskningsprojekt eller i form av ett internationellt samarbete. I planeringen av utställningarna beaktar vi utomstående experter och kuratorer. 

Projektrummets utställningar väljs årligen genom öppen utlysning. Utlysningen gäller alla utövande fotokonstnärer: professionella inom branschen och studerande. Man kan också skicka in ansökningar i en arbetsgrupps namn. Fotografiska museets utställningsteam väljer ut fem utställningar per år bland projektansökningarna.

Processrummet används som verkstad för museets publikarbete, som seminarierum och som utställningsrum för samarbetsprojekt. Man kan inte ansöka separat om utställningstid i rummet.

I Bildvinkeln visas verk från Fotografiska museets samlingar samt projekt som baserar sig på samlingarna.

 

Planering av utställningsprogram

Utställningsverksamheten vid Fotografiska museet placerar sig i skärningspunkten mellan konst och kultur. På utställningarna visar museet inhemsk och internationell modern fotografi och presenterar också fotografins mångskiftande historia, fotokultur och hur den förändras.

Museets utställningsteam planerar utställningsprogrammen utifrån museets utställningsstrategi för 2–3 år i sänder. I utställningsstrategin beaktar vi såväl inhemska som internationella aktörer samt olika genrer inom fotografin. En individuell utställning bildar ofta en helhet av flera utställningstyper. Du kan bekanta dig närmare med Fotografiska museets utställningsverksamhet i arkivet över forna utställningar.

Om du har större projekt som du absolut vill föreslå för Fotografiska museet ska du kontakta oss. Vi berättar också gärna mer om allt som har med utställningsverksamheten att göra.

Tiina Rauhala, intendent (tiina.rauhala@fmp.fi)
Maria Faarinen, amanuens (maria.faarinen@fmp.fi)

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.