Vi bygger nya utställningar

Foto: Jari Silomäki: från serien Känslornas geografi, 2009–2020.

Vi bygger nya utställningar

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

14.–23.9.2020

 

Kabelfabrikens stora utställningssal öppnar 24.9. med nya höstutställningar. Under utställningsändringen är det gratis inträde till Projektrummet där AdeYs The Censored Exhibition visas.

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

14.–23.9.2020