Hohtavan arjen kollaasi – kuvatarinoita lasten ja ikäihmisten kokemana

Suomen valokuvataiteen museo

Hohtavan arjen kollaasi oli lastenkulttuurin taidekasvatushanke, jonka kohderyhmänä olivat ikäihmiset ja esikoululaiset.

Hankkeen tavoitteena oli tukea sukupolvien välistä vuorovaikutusta, vahvistaa vanhempien ja isovanhempien läsnäoloa lasten arjessa sekä tukea esiopetuksen kielellisen kehityksen ja kuvataidekasvatuksen opetussuunnitelman tavoitteita. Työpajan lähtökohtana toimi Valokuvataiteen museolla esillä ollut Jaana Partasen näyttely Arjen alkemiaa.
 

Mikä?:  Valokuvatyöpaja ja näyttely

Milloin?: Kevät 2007

Osallistujat: Seitsemän esikoululaista Helsingin Kampin päiväkodista sekä Kampin palvelutalon ikäihmisiä.

Työryhmä: lastentarhanopettaja, työpajaohjaaja Anna Tuulia Iivari

Projektin lopputyö: Näyttely työpajan aikana koostetusta kuva-aikajanasta. Suomen valokuvataiteen museon Prosessi-tila, 20.3.–1.4.07.

Yhteistyökumppani: Hanketta tuki Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot: yleisötyövastaava Erja Salo