Vinkkeli

Suomen valokuvataiteen museo

Vinkkeli-työpajoissa tutkittiin tuttua ympäristöä uusin silmin kirjoittamalla, kuvaamalla ja havainnoista keskustelemalla.

Työpajojen ja koulutuspaketin tavoitteena oli tukea kuvataiteen ja valokuvauksen, arkkitehtuurin sekä ympäristö- ja luonnontiedon opetussisältöjä. Pajoihin osallistui jopa 600 3.–6.-luokkalaista Helsingin, Espoon ja Vantaan kouluista.
 

Mikä?: Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulutuspaketti: koulutuspaketti, sähköinen opetusmateriaali, pilottikoulutus alakoulun opettajille, arkkitehtuuri-, valokuvaus- ja ympäristötyöpaja lapsille, näyttely museolla sekä verkkonäyttely.

Milloin?: Syksy 2006

Osallistujat: Työpajoihin osallistui 22 koulua pääkaupunkiseudulta, yht. n. 600 lasta perusopetuksen 3.-6.-luokilta.

Työryhmä: arkkitehtuurikasvattaja Niina Hummelin, arkkitehti, arkkitehtuurikasvattaja Pihla Meskanen, arkkitehti yo, arkkitehtuurikasvattaja Sini Meskanen, valokuvaaja, valokuvauksen opettaja, työpajaohjaaja Perttu Saksa, arkkitehti, valokuvaaja, valokuvauksen opettaja Laura Vuoma

Projektin lopputyö: Työpajassa syntyneistä kuvista ja kirjoituksista koottiin näyttely Suomen valokuvataiteen museon Prosessi-tilaan 19.1.–25.2.2006. Projektista toteutettiin myöhemmin myös verkkonäyttely sekä sähköinen opetusmateriaali.

Yhteistyökumppani: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Hanketta tuki Suomen kulttuurirahasto ja Valtion rakennustoimikunta.

Lisätiedot: yleisötyövastaava Erja Salo