Mitä tapahtui todella?

Mediakasvatustyöpajan tavoitteena oli lisätä kuvaviestinnän ja median tuntemusta.

Yli 10-vuotiaille tarkoitetussa työpajassa mietittiin, mitä uutiskuvat kertovat ja millä tavoin niitä voi tulkita. Pajassa tutustuttiin myös kuvajournalismin traditioihin tarkastelemalla kuvia myös historiallisesta näkökulmasta. Keskustelumuotoisen pohdinnan avulla pyrittiin kasvattamaan kuvanlukutaitoa ja saamaan lasten ajatukset esille.

Lisätiedot: Erja Salo (intendentti, yleisötyö)

2005