Konservering

Konserveringsavdelningen ser till underhållet och förvaringen av samlingarna samt fotograferingen av museets samlingar till säkerhets- och brukskopior. Till avdelningens uppgifter hör likaså granskning av de inkommande verkens kondition före och efter utställningarna.

Konserveringsavdelningen samverkar aktivt med nationella och internationella aktörer inom branschen, bland annat genom att delta i kongresser och projekt, erbjuda platser för arbetspraktik för studerande inom branschen samt genom att ordna utbildning i vård och förvaring av fotografier i samband med utbildningen.

Till konserveringsavdelningens uppgifter vid Finlands fotografiska museum hör att kartlägga de riksomfattande sett viktigaste fotografiernas kondition och förvaringsförhållanden.

Konserveringsavdelningen har bland annat som mål att ta fram anvisningar som ett hjälpmedel för bildarkiv att utöka och hantera sina samlingar. Rekommendationerna och anvisningarna, som skapas tillsammans med olika arkiv, behandlar bildarkivens allmänna samlingspolicy och arbetsfördelningen mellan dem samt behandling, katalogisering och konservering av samlingarna. För att målen ska uppnås behövs det dessutom kontinuerlig utbildning i hur bildarkiv ska skötas.

I frågor som gäller konserveringsavdelningen svarar vi antingen per e-post laura.sallas@fmp.fi eller via webbinfotjänsten Fråga museet.

 

 

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.