Uppgifter om museet

Finlands fotografiska museum är ett riksomfattande specialmuseum för fotografi. Med utställningar, samlingsförvaltning, forskning, utbildning och ett brett urval publik- och samhällsprogram strävar museet till att marknadsföra och fostra fotografisk konst och kultur i Finland. Museet, som grundades på initiativ av organisationer inom fotobranschen, inledde sin verksamhet 1969.

Museet drivs av Stiftelsen för Finlands fotografiska museum. Museet stöds huvudsakligen av undervisnings- och kulturministeriet samt av Helsingfors stad, som står för lokalerna på Kabelfabriken i Gräsviken. Direktör för museet är Anna-Kaisa Rastenberger. Den ordinarie personalen på museet består av tretton anställda.

Utställningsverksamheten vid Fotografiska museet placerar sig i skärningspunkten mellan konst och kultur. På utställningarna visar museet inhemsk och internationell modern fotografi och för också fram fotografins mångskiftande historia. Museipedagogiken stöder utställningsverksamheten och producerar projekt kring foto- och mediefostran för olika publiker.

I museums samlingar finns det över 2 miljoner fotografier. Museets fotosamling speglar olika brukskulturer inom fotografi. Tyngdpunkten i samlingarna ligger på 1900-talets finländska fotografi och de utgörs både av utvalda verk av fotografer och av omfattande fotoarkiv. I museets föremålssamling finns det tusentals föremål med anknytning till fotografi. Dessutom har museet ett pappersarkiv och ett fotobibliotek.

Konserveringsavdelningen ser till underhållet och förvaringen av samlingarna samt fotograferingen av museets samlingar till säkerhets- och brukskopior.

Museet bedriver forskning kring sina samlingar. Forskningen och det riksomfattande bildarkivarbetet betjänas också av museets databas över finländska fotografer samt av museets databaser och utredningar av finländska bildarkiv.

Museets engagemangs- och utbildningsprogram strävar att skapa en ökad medvetenhet och förståelse för fotografi och visuell kultur i samhället genom att skapa innovativa tillfällen för alla människor att ta del av museets utställningar och program, både som publik och deltagare. Museet strävar även till att skapa tillfällen för meningsfulla utbyten mellan konstnärer och publik.

Info
Fotografiska museets utställningssalar består av Stora utställningssalen, Projektrummet, Processrummet och Vinkeln. Utställningsteamet planerar utställningsprogrammen utifrån museets utställningsstrategi för 2–3 år i sänder. Till Projektrummet är det öppen utlysning en gång om året.
Kokoelmat
Det finns över 2 miljoner fotografier i Finlands fotografiska museums samlingar.
Info
Konserveringsavdelningen ser till underhållet och förvaringen av samlingarna samt fotograferingen av museets samlingar till säkerhets- och brukskopior. Till avdelningens uppgifter hör likaså granskning av de inkommande verkens kondition före och efter utställningarna.
Info
Läs mer om museets aktuella projekt.
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.