Projekt

Aktuella projekt

Info
Nya kulturaktörer inleder sin verksamhet som faddrar för dem som föds år 2022. Finlands fotografiska museum startar som fadder!
Info
Hjälper fotografier oss att vidga vår världsbild? Det tänker vi på under Fotografiska museets Konsttestarna-guidning på våren 2024.
Info
NORDSJÖ 21 är ett gemensamt projekt kring samhällskonst mellan Finlands fotografiska museum, KOM-teatern och Klockriketeatern i Nordsjö 2019-2021.
Info
Vad är viktigt för mig och vad vill jag påverka? I Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumens gemensamma projekt visas barnens och ungdomarnas drömmar och åsikter som bilder i allmänna utrymmen runtom i landet. Projektet finansieras av Finska kulturfonden.
Info
Finlands fotografiska museums projekt Vuosaari - toisin sanoen (Nordsjö – med andra ord) inleddes i Nordsjö våren 2016. Inom ramen för det treåriga projektet skapas många slags aktiviteter i Nordsjö: bland annat foto-, video- och ljudverkstäder, evenemang och utställningar för Nordsjöungdomarna. De slutliga arbetsformerna bestäms alltid efter de lokala ungdomarnas behov och önskemål.
Info
Syftet med projektet är att göra museets öppna, fritt tillgängliga digitala bildmaterial bekanta för lärarna och att utveckla nya sätt att bearbeta bilderna i undervisning som behandlar fenomen. Projektet representerar en ny slags samarbetsform mellan museer och lärare.
Info
Finlands fotografiska museum deltar i det samnordiska projektet där man studerar bildkulturerna i sociala medier och de bästa sätten att lagra dem i museernas eller bildarkivens samlingar. De övriga deltagande institutionerna är Aalborg Stadsarkiv, Nordiska museet och Stockholms länsmuseum.
Informationstjänst
Databasen Daguerreobase samlar fotohistoriens tidigaste kulturarv, som omfattar över 25 000 bilder och föremål med uppgifter och litteraturhänvisningar från olika håll i Europa.
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.