Bildtjänst, bibliotek och arkiv

Söker du information om bilder ur våra samlingar? Bildtjänsten och forskningsbiblioteket och arkivet är tillgängliga för forskare, uppsatsskrivare, bokillustratörer och alla som är intresserade av bilder från våra samlingar. Kontakta helst via e-post till tietopalvelu@fmp.fi eller via tjänsten Kysy museolta.

Om du behöver fotografier:

Mata in din fråga i vår webbtjänst Kysy museolta (Fråga museet). Eller:

Bildtjänsten

Beställning och användning av bilder sker enligt avtal. Efter beställningen har bekräftats, faktureras bildbeställningen i enlighet med villkoren i prislistan och avtalet om bildanvändning. Kunden betalar eventuella extra kostnader för leverans av beställningen, t.ex. förpackning, porto eller bankavgifter.

Priserna nedan gäller per bild. En digitaliseringsavgift på 30 euro per bild debiteras för bilder som museet inte har i digitalt format. Bilderna tillhandahålls för engångsbruk. Eventuell vidare användning måste avtalas separat. Ett separat avtal kan också ingås för användning av bilderna.

Priserna inkluderar moms 0 %. Finlands fotografiska museum debiterar inte moms för sin allmännyttiga verksamhet.

För beställningar som betalas på annat sätt än med nätfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 10 euro.

 

Prislista

Utskrifter

Små upplagor (mindre än 500 exemplar) = 50 €
Upplaga på mindre än 2000 exemplar = 80 €
Upplaga över 2000 exemplar = 100 €
Omslag till bok = 140 €

Användning på nätet

Webbplatser och onlinepublikationer = 80 €

Annonsering

Priserna är vägledande och kan komma att höjas beroende på kampanjens storlek och synlighet.
Annonsering på nätet = 300 €
Tryckta bilder, TV- och filmannonser = 600 €
Utomhusreklam = 1000 €

Produkter

Vykort, affischer och kalendrar = 170 €
Etiketter, förpackningar och andra produkter = 400 €
Frimärken = 500 €
Utställningar och annan museianvändning
Digital bildfil för utställningsbruk (mindre än 12 månader) = 50 €
Digital bildfil för utställningsbruk (över 12 månader) = 100 €
Avgift för användning för marknadsföring av utställningar = 25 €

Övrigt

TV, film och föreställningar (t.ex. teater) = 100 €
Privat användning = 50 €

Rabatter

Återanvändning av samma bild = -50 %
Mängdrabatt vid beställning av fler än 20 bilder = -10 %
Examensarbeten: den första bilden till normalpris, resten = 10 €

Ytterligare avgifter

Avgift för digitalisering = 30 €
Extra avgift för brådskande arbete = +50 %

Tjänster per timme

Informationstjänst (t.ex. manuell datasökning, om mer än 1/2 h) = 60 €/h
Konservering = 60 €/h
Bildbehandling = 60 €/h

Beställda bilder levereras i elektroniskt format.

Leveransvillkor

Villkor för leverans

Bilderna tillhandahålls för engångsbruk. Rättigheten får inte säljas eller överlåtas. Namnet på Finlands fotografiska museum och fotografen måste anges i samband med den publicerade bilden. (Upphovsrättslag 446/1995, lag 1654/1995, lag 821/2005, förordning om upphovsrätt 574/1995, EU:s dataskyddsförordning 2016/679, dataskyddslag 1050/2018).

Fotografiet får inte bearbetas eller beskäras utan upphovsmannens tillstånd.

De fotografiska filerna får inte arkiveras, kopieras eller distribueras utan museets samtycke.

Leveranstid

Leveranstiden för enskilda bilder (1–5 stycken) är cirka en vecka. Leveranstid för större beställningar gäller efter överenskommelse.

Betalning

Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Efter denna period debiteras ränta enligt räntelagen.

Skadestånd

Avgiften för otillåten användning av bilder är bildanvändningsavgiften +100%.

Publikationer och examensarbeten

Användaren ombeds förse Finlands fotografiska museums bibliotek med en kopia av en publikation eller avhandling som har utarbetats med hjälp av Finlands fotografiska museums samlingar och som hänför sig till museets forskningsområde.

Dataskyddsbeskrivning - Informations- och bildrservice

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.