Bildtjänst, bibliotek och arkiv

Om du behöver fotografier:

Mata in din fråga i vår webbtjänst Kysy museolta (Fråga museet). Eller:

Bildtjänsten

Söker du foton med en viss motivkrets? Du hittar lättare bilder om du har så noggranna uppgifter om det material du söker (t.ex. bildmotiv, bildobjekt, fotograf och tidpunkt). Museets experter hjälper dig att hitta bilder. Du kan beställa digitala filer för forskning och publicering av bilder som ingår i museets samlingar. Vi debiterar ersättningar enligt prislistan för användning av bilderna. Märk att en del av materialen kan vara förbundna med användningsbegränsningar.

 

Prislista

I fråga om bildbeställning och användning av bilderna ingår vi avtal med beställaren. Efter att beställningen bekräftats fakturerar vi bildbeställningen enligt villkoren i prislistan och avtalet om användning av bilderna. Beställaren betalar de extra kostnader som leveransen av beställningen orsakar. Det kan vara fråga om exempelvis förpacknings-, postnings- eller bankkostnader.

Avgifter för användning av bilder

Priserna nedan bestäms av bildtypen. En avgift för digitalisering, 20 €/bild, tas för bilder som museet inte har i form av digitala filer. Bilderna ges med rätt att användas en gång. Vi avtalar separat om en eventuell fortsatt användning. Vi kan också ingå ett separat avtal om bildanvändning.

Tidskrifter och dagstidningar 70 €
Bokillustration 70–120 €
Bokomslag 140 €

Webbsidor/engångsersättning 30–100 €
Television/engångsersättning 60–100 €

Postkort, affisch (beroende på antalet upplagor) 140–550 €
Trycksaker med liten spridning 30–120 €
Etikett, förpackning, kalender eller broschyr m.m. 360–800 €

Reklam (priset beror på omfattningen av bildanvändningen och synligheten i en kampanj)
Tryckt bild 420–800 €
Reklam på webben 120–600 €
TV- och filmreklam 420–800 €
Utomhusreklam 800–2 500 €

Digital bildfil för utställningsbruk 50 €

Allmännyttiga kulturorganisationers o.d. publikationer 10 €

Återanvändning av en bild -50 %

 

Tjänster med timdebitering

Informationstjänst (t.ex. manuell sökning, ifall över 1/2 h) 60 €/h
Konservering 60 €/h
Framställning av bildfiler (fotografering eller skanning) 50 €/h
Bildbehandling 50 €/h

De beställda bilderna levereras i elektronisk form ifall annat inte avtalas om.  Lagringsmedium CD-ROM eller DVD à 2 €

Svartvita fotografier kopieras enligt avtal. Priset bestäms på basis av arbetstimmar och använda material.

 

Leveransvillkor

Användningsrätt
Bilderna ges med rätt att användas en gång. Rätten får inte säljas eller överföras. Finlands fotografiska museum och fotografens namn ska nämnas i samband med den publicerade bilden. Kunden bär ansvar för att upphovsrätten och integritetsskyddet respekteras i användningen av bilderna. (Upphovsrättslagen 446/1995, lagen 1654/1995, lagen 821/2005, upphovsrättsförordningen 574/1995 )

Ett fotografi får inte behandlas eller beskäras utan tillstånd av fotografen.

Bilderna ska returneras efter användningen. Bildfiler får inte arkiveras, kopieras eller spridas utan museets samtycke.

Leveranstid
Leveranstiden för individuella bilder (1–5 st.) är en vecka. Tillägg för brådskande arbete +10–50 %. Leveranstid för större beställningar enligt avtal.

Betalning
Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Efter det debiterar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Skadeersättning
För användning av bilder utan tillstånd debiteras avgiften för bildanvändningen +100 %. För förstört, skadat eller försvunnet material debiterar vi kostnaderna för bildframställningen +50 €.

Publikationer och avhandlingar
Användaren ombeds lämna ett exemplar av en publikation eller en avhandling till Finlands fotografiska museums bibliotek ifall Finlands fotografiska museums samlingar har använts för dessa och de hänför sig till museets forskningsområde.

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.