Museets samlingar

Kuva: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo

Det finns över 2 miljoner fotografier i Finlands fotografiska museums samlingar. Fotografier produceras och används på en mängd olika sätt. Museets samling speglar den här mångfalden. Samlingarna innehåller ca 10 000 fotokonstverk. Utöver konsten är också många andra brukskulturer inom fotografi representerade. I samlingarna finns bland annat pressfoton, reklamfoton, modefoton, dokumentärfoton, porträttfoton, albumfoton, arkitekturfoton, landskapsfoton och naturfoton. Tyngdpunkten i samlingarna ligger på 1900-talets finländska fotografi och de utgörs både av utvalda verk av fotografer och av omfattande fotoarkiv. I museets föremålssamling finns det tusentals föremål med anknytning till fotografi. Dessutom har museet ett pappersarkiv och ett fotobibliotek.

Fotosamlingen

Det finns över 2 miljoner fotografier i Finlands fotografiska museums samlingar. Fotografier produceras och används på en mängd olika sätt. Museets fotosamling speglar den här mångfalden. Utöver konsten är också många andra brukskulturer inom fotografi representerade. I samlingarna finns bland annat pressfoton, reklamfoton, modefoton, dokumentärfoton, porträttfoton, albumfoton, arkitekturfoton, landskapsfoton och naturfoton.

Kulturhistoriska fotografier i samlingarna

Största delen av museets fotosamling består av material som representerar olika sätt att använda fotografi. De äldsta fotografierna i samlingen är unika daguerreotyper. Tyngdpunkten ligger emellertid på det finländska fotografiet under 1900-talet. Samlingen omfattar både enskilda bilder och större materialkomplex. Största delen av bilderna i samlingen om man räknar till antalet består av originalnegativ.

Fotokonst i samlingarna

Samlingen av finländsk fotokonst omfattar verk av hundratals fotografer. Antalet bilder som använts på utställningar och i publikationer är sammanlagt ca 10 000. Exempel på finländska konstnärer i samlingen är Caj Bremer, Stefan Bremer, Elina Brotherus, Heinrich Iffland, Jan Kaila, Kalle Kultala, Jouko Lehtola, Tuija Lindström, Arno Rafael Minkkinen, Aarne Pietinen, Otso Pietinen, Jorma Puranen, Hannele Rantala, Matti Saanio, Vilho Setälä och Pekka Turunen. Museets verksamling växer årligen genom inköp på ett måttfullt sätt.

Finlands fotografiska museum inledde 2015 ett samarbete med Andelslaget Tradeka för att kunna stöda den inhemska fotokonsten. Enligt samarbetsavtalet mellan stiftelsen Tradekan Säätiö och Fotografiska museet köper museet med finansiering från Tradeka arbeten av unga eller lovande finländska fotokonstnärer. De inköpta fotografierna införlivas i Tradeka-samlingen som inrättats på museet. Tradeka och Finlands fotografiska museum har avtalat om ett treårigt samarbete och Tradeka har beviljat projektet ett anslag på 30 000 euro. Ansvaret för att bygga upp Tradeka-samlingen ligger hos museet, som också svarar för att presentera de verk som köpts till samlingen.

Utländskt material i fotosamlingen

Museet går in för att främst lagra verk av finländska och i Finland verksamma fotografer. Museets utländska fotosamling omfattar ca 300 verk av 120 fotografer. Några exempel på utländska konstnärer är Manuel Alvarez Bravo, Mexiko; Robert Capa, USA; Lucien Clerque, Frankrike; Imogen Cunningham, USA; Bruce Davidson, USA; Walker Evans, USA; Franco Fontana, Italien; Eadweard Muybridge, USA och England; Jan Saudek, Tjeckien och Edward Weston, USA.

 

Samlingen av föremål

Samlingen av fotograferingsföremål innehåller ca 5 000 föremål. Av dem är största delen kameror som använts i amatörsyfte. I föremålssamlingen finns också laboratorieutrustning, studiomöbler, armaturer, filmer och andra föremål förknippade med fotokultur, som berättar om fotografernas yrkesutövande och om amatörverksamhet.

Dokument- och urklippsarkivet

Dokument- och urklippsarkivet består av pappersdokument och elektroniska dokument, tidningsurklipp, manuskript samt fotografers och fotoorganisationers dokument. Utöver den omfattande samlingen tidningsurklipp finns det också dokumentmaterial såsom bandinspelningar, inbjudningskort och affischer. Museet arkiverar kontinuerligt uppgifter och dokument om fotografernas verksamhet.

 

EXEMPEL PÅ DONATIONER TILL SAMLINGARNA

Samlingarna på Finlands fotografiska museum utökas till stor del genom donationer. Några exempel på betydande donationer under de senaste decennierna:

 

Kalle Kultalas samling

Pressfotografen Kalle Kultala (1924–1991) hörde till de främsta dokumenterarna av det efterkrigstida Finland. Hans mångsidiga arbete som fotograf sträckte sig från cocktailbjudningar med personer i offentligheten till de politiska kabinetten. Kultala blev frilansfotograf 1963 och specialiserade sig småningom på samhälleliga teman och det politiska livet. Han är känd för sina många presidentporträtt, bland annat av  Urho Kekkonen och Mauno Koivisto.

År 1995 överlät undervisningsministeriet Kultalas samling på över 200 000 negativ och fotografier till Finlands fotografiska museum. I arkivarbetet deltog också Rundradion, Föreningsbanken i Finland och Yhtyneet Kuvalehdet. Arkivet, som omfattar närmare 11 000 elektroniska bilder, har organiserats i textbaser, med vilkas hjälp man kan göra sökningar i negativsamlingen.

 Kalle Kultala, presidentti Urho Kekkonen kalassa Simunankoskella, Viitasaarella, 1962, Suomen valokuvataiteen museo Bild: Kalle Kultala, president Urho Kekkonen fiskar i Simunankoski, Viitasaari, 1962, Finlands fotografiska museum

Kristian Runebergs samling

Runeberg hör till de mest kända finländska fotograferna genom tiderna. I hans bilder förenas gedigen yrkeskunskap i kameraanvändning med finkänslig humanism och humor. Även i svåra situationer visar fotografen på närvaron av mänsklighet.

 

Samlingen Hannula & Hinkka

Erja Hannula och Jorma Hinkka donerade 2012 sin samling av över tvåhundra fotoverk till museet. Kärnan i samlingen består av fotografier av de viktigaste aktörerna inom finländsk fotokonst under en period på över trettio år.

Donationen kompletterar museets konstsamling på ett avsevärt sätt. Utöver de inhemska fotograferna omfattar samlingen Hannula & Hinkka fotografier av berömda utländska fotografer såsom Édouard Boubat, Henri Cartier-Bresson och Larry Clark.

Ben Kaila, Uudet päät, 1983, hopeagelatiinivedos, Suomen valokuvataiteen museo / Hannula & Hinkka -kokoelma. Ben Kaila, Nya huvud, 1983, silvergelatinkopia, Finlands fotografiska museum, Samlingen Hannula & Hinkka

 

Otavas samling av tidig fotografi

 Harry Tillgman, 1933. Otavan kokoelma / Suomen valokuvataiteen museo. Heinrich Iffland: Harry Tilgmann, 1933. Otava-samlingen / Finlands fotografiska museum.

Förlagsaktiebolaget Otava donerade 2015 en värdefull samling på 3 300 fotografier ur sitt arkiv till Finlands fotografiska museum. I samlingen ingår fotografier av många klassiska fotografer från mellankrigstiden. I museets samlingar kompletterar donationen på ett betydande sätt helhetsbilden av fotografin under 1900-talets första decennier. Negativmaterialet till publikationen Suomen vapaussota kuvissa (Finlands frihetskrig i bilder) är en helhet av historisk betydelse.

Donationens fotografer är blanda andra Ivan Timirjasev, Harald Rosenberg, Eric Sundström, Eino Mäkinen, Sakari Pälsi, Paavo Poutiainen och Heinrich Iffland. Det finns också foton tagna av Suomen Kuvalehtis första fotograf, V. Lindh, och av fotografen-fackboksförfattaren Vilho Setälä, som länge arbetade för Otava. Finlands fotografiska museum digitaliserar donationssamlingen gradvis för kommande bruk.

Otava har också donerat en unik samling av I.K. Inhas fotografier ur sitt arkiv till Finlands fotografiska museum.

 

Kameraseuras samling

Kameraseura ry donerade hösten 2016 en betydande samling originalfoton till museet. Donationen omfattar 758 fotografier av sammanlagt ca 150 fotografer. I materialet finns bilder från Kameraseuras första tider på 1920-talet fram till millennieskiftet.

Här finns arbeten av många finländska fotografer i främsta ledet som verkat inom Kameraseura, bland andra Vilho Setälä, Salme Simanainen, Oiva Kallio, Eero Raviniemi, Santeri Levas, Eino Mäkinen, Seppo Saves, Pentti Sammallahti, Ismo Hölttö, Jussi Aalto, Pekka Potka, Auli Kaartinen och Eero Venhola.

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.