Skördefest

Nordsjö 21 deltog i skördefesten i Gamla Nordsjö den 17.8.2019. Under dagen diskuterades frågor om ett gott liv samt de förändringar som sker i stadsdelen. Nordsjö 21 samlade in invånarnas sorger, glädjeämnen, drömmar och mardrömmar, samt uppträdde med de döede svanarnas dans.

Kuvat: Kastehelmi Korpijaakko