Foto: Marja Helander, Rockaway Beach I, 2018.

Marja Helander, Harri Pälviranta och Kari Soinio
Arvingar till ett ideal

Marja Helander, Harri Pälviranta och Kari Soinio är tre av den långa linjens fotokonstnärer. Var och en av de tre konstnärerna har under sin karriär placerat sig själva i sina verk, som material i sin egen konst. Med sin egen kropp som objekt har konstnärerna behandlat såväl sociala som mycket privata teman. Åldern och åren har också medfört barmhärtighet och ”mildhet i framställningen av livet” i de kritiskt tänkande konstnärernas verk.

 

Arvingar till ett ideal går på djupet med de värden och normer som medierna, det moderna samhället och det egna andliga arvet upprätthåller och förmedlar. Konstnärerna betraktar från sina egna utgångspunkter de ideal som styr oss och möter också utmaningarna i att bryta de ordlösa reglerna: kan vi göra något åt de krafter som bestämmer våra liv? Och vad står vi helt blinda inför i vår egen omgivning?

 

Utställningen är ett resultat av en kollektiv arbetsprocess konstnärerna emellan och verken på utställningen visas till största delen för första gången.

 

Marja Helander (f. 1965) är en samisk foto- och videokonstnär, som i sina verk bland annat har behandlat sin identitet mellan den samiska och den finska kulturen. Hon använder också humor i sina verk när hon betraktar konflikten mellan den traditionella samiska livsstilen och det moderna samhället. I sin senaste produktion koncentrerar sig Helander på att avbilda de dystra postkolonialistiska landskapen i Sameland. Balansen mellan politiskhet och öppna tolkningar är viktig för henne. Helanders färska kortfilm Eatnanvuloš lottit (Inne i jorden fåglar) vann Risto Jarva-priset 2018. Helander examinerades som konstmålare vid Konstinstitutet i Lahtis och senare som magister vid Konstindustriella högskolan 1999.

 

Harri Pälviranta (f. 1971) är en konstnär och fri forskare, född i Tammerfors, som numera bor i Helsingfors. De centrala temana i hans verk, som bygger på fotografier, har varit våld och maskulinitet i deras många olika former. Pälvirantas arbeten förenas av en tematisk kontinuitet, men den visuella karaktären i hans arbete visar mycket experimentlust samt nyfikenhet i fråga om material. Hans grepp präglas av ett branschöverskridande intresse. Pälviranta har avlagt examen som konstdoktor vid Aalto-universitetet. Pälviranta kombinerar ofta ett forskningsmässigt grepp med ett konstnärligt, men understryker att av de här två ger den konstnärliga presentationen ett mer berörande intryck av verkligheten.

 

Kari Soinio (f. 1962) är en fotokonstnär från Helsingfors, som är känd i synnerhet för sina verk som behandlar kön, kroppslighet och manlig identitet. Ett annat centralt tema hos Soinio är landskapet, vars ställning som symbol för och byggare av en kulturellt laddad identitet förlänar det en särskild betydelse som föremål för hans uppmärksamhet. Soinio har grundligt satt sig in i problematiken kring iakttagelse och framställning med oskärpan som hjälpmedel både i sina landskapsbilder och i sin produktion av mansbilder som grundar sig på självporträtt. Fotografiets form och struktur samt de olika sätten att framställa det intresserar Soinio. Han har upprepade gånger brutit mot reglerna för det vinkelräta och tvådimensionella i ett fotoverk och utmanar gärna konventionerna för hur ett fotografi ska presenteras.

 

Tack: Alfred Kordelinin säätiö, Koneen Säätiö, Majaoja-säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus.

Finlands Fotografiska Museum
1. våningen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, Helsingfors

5.12.2018–24.2.2019
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.