Kristiina Männikkö:

Blicken

Photo: Kristiina Männikkö

Kristiina Männikkö:

Blicken

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

5.8.–4.9.2011
Bilder

När en dotter och en mor vill lära känna varandra närmare kan de ha hjälp av att byta kläder. Fotografikonstnären Kristiina Männikkö funderar på sin egen modersrelation i fotografiserien Blicken. Från porträtten blickar konstnären klädd i sin mammas kläder och mamman i dotterns omgivning.

Bakgrunden till fotografiserien var Männikkös vilja att lära känna sin mamma bättre och genom det också sin egen identitet. Även om helhetsintrycket domineras av porträtten ingår också bilder av konstnärens egna babykläder och av barndomslandskapet i Kälviä, som är gemensamt för både mor och dotter.

Männikkö lade speciellt märke till blicken som uttryck för relationerna mellan människor. Hon fann det svårt att titta sin mamma i ögonen. Det var lättare att mötas genom kamerans sökare. Under projektets gång uppstod en direkt ögonkontakt och förhållandet till mamman blev varmare.

”Trots att det var tungt och ibland lite skrämmande har utforskandet av min egen mor-dotterrelation visat sig vara mitt livs bästa beslut”, konstaterar konstnären.

Läs Kristiina Männikkös egen text om utställningen här.

Konstnärsträff söndagen 7.8. kl. 14. Inträdesavgift till museet.

Konstnärsträff i Konstens natt 26.8. kl. 18. Fritt inträde.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

5.8.–4.9.2011
Bilder