Ecological Fallacy

Mary McIntyre: The Construction of a Utopian Model, 2000.

Ecological Fallacy

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

27.3.–27.7.2014
Bilder

Våren och sommaren på Fotografiska museet har ägnats ekologiska frågeställningar. Helsingfors fotobiennal 2014 kurateras av den turkiska kuratorn och forskaren Basak Senova. Biennalens huvudutställning fyller hela den stora utställningssalen i museet.

Ecological Fallacy (sv. Ekologiskt felslut) är en statistisk term som innebär en felaktig logisk slutledning. Utställningens namn syftar alltså på misstag eller felaktiga antaganden när ett material tolkas. Verken på biennalen ifrågasätter de här felaktiga slutledningarna som makthavare såsom regeringar, företag och banker överallt i världen gör sig skyldiga till. De krafter som bryter den ekologiska balansen i världen ifrågasätts också, liksom de vanföreställningar som håller oss i sitt grepp.

Helsingfors fotobiennal är som ett snitt som överför kunskapen om ekologiska felslut till visuell form i fotografiets och den rörliga bildens verklighet. Utställningarna visar konstnärliga angreppssätt med vilka man kan skapa och behandla kunskap om miljön samt de kritiska, sociala och kulturella diskurser som ingår i förvanskningen av kunskapen.

Fotobiennalen undersöker med konstnärliga metoder de orsaker som ligger bakom de ekologiska katastroferna på olika håll i världen. Med kamerans hjälp skapar alla konstnärer på biennalen kontakter med åskådarna och delar med sig av sina egna uppfattningar, upptäckter och bekymmer om de ekologiska felsluten.  

Konstnärerna på utställningen Ecological Fallacy i Fotografiska museet är: Ali Cherri, Daniel G. Andújar, Hana Miletic, Jawad Al Malhi, Jesper Just, Mary McIntyre, Olof Jarlbro, Raqs Media Collective, Serkan Taycan, Willie Doherty och Société Réaliste.

Utställningsdelen Ecological Fallacy som sammanställts av kurator Basak Senova i utställningssalen på Fotografiska museet för en dialog med föreningen Mustarinda-seuras samlade verk Objects on Oil. Mustarinda-seura har fördjupat temat som fokuserar på ekologiska frågeställningar och behandlar förändringen i vår naturuppfattning och vårt förhållande till naturen ur perspektiv som utgår från arkiven, arkitekturen, skogen och energin.

Objects on Oil fäster vår uppmärksamhet på den fossilgrund på vilken den mänskliga erfarenheten, den ekonomiska verksamheten och hela samhället är uppbyggda. Särskild vikt läggs på avbrotten i förståelsen av den här materiella grunden. Beroendeförhållandena mellan den mänskliga verksamheten och de icke-mänskliga varelserna har i det dagliga livet fördunklats intill osynlighet. De hamnar ofrånkomligen i centrum av samhällsutvecklingen i samband med klimatuppvärmningen och upplösningen av den fossila ekonomin.

Objects on Oil / Mustarinda på Fotografiska museet: Jenna Sutela, Martti Kalliala, Karoliina Lummaa, Paavo Järvensivu, Guy Ben-Ner, Ilkka Halso, Anna-Kaisa Rastenberger, Sofia Lahti.

PUBLIKATION
Under biennalen utges publikationen Ecological fallacy, som ingår i Mustarindas publikationsserie.  Artiklarna i biennalpublikationen erbjuder teoretiska verktyg för att behandla situationen och gå framåt. Huvudredaktör är forskaren Paavo Järvensivu, redaktörer Noelia Martinez (Finlands fotografiska museum) och kurator Basak Senova. För layouten står Pauliina Leikas.

SEMINARIUM
Den 29 mars 2014 ordnas ett seminarium Valokuva fossiilinihilismin aikakaudella (Fotografiet under fossilnihilismens tid), där professionella inom vetenskap och konst fördjupar sig i frågor kring biennalens tema. Välkommen till seminariet i restaurangen Hima & Sali i Kabelfabriken kl. 11–16.

Finlands fotografiska museum:
Guidade visningar för allmänheten söndagar kl. 13.
Det finns en samtalsguide på utställningarna söndagar kl. 14–15.
Inträdesavgift till museet.
Bokningar av guide och verkstäder: workshop@fmp.fi ,  tfn 09 6866 3621, ti–fre kl. 9–12

Mer information om utställningarna:
Intendent Anna-Kaisa Rastenberger 050 518 7619, anna-kaisa.rastenberger@fmp.fi
Amanuens Tiina Rauhala 050 432 7562, tiina.rauhala@fmp.fi

Mer information om publikarbete, guidningar, verkstäder och program: Ansvarig för publikarbetet Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo@fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20. 
Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors. Info 09 6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Helsingfors fotobiennal produceras av Förbundet för Fotografiska Konstnärer och Fotogalleri Hippolyte i samarbete med Finlands fotografiska museum.

Utställningarna på biennalen visas utom på Fotografiska museet också i Magasin L3 på Busholmen, på Galleria U (Balassi-institutet, Ungerska kultur- och vetenskapscentret) och i Helsingfors universitets huvudbibliotek (Kajsahuset). Den del som kurateras av Basak Senovan och Branko Franceschi visas på Fotogalleri Hippolyte och fotografen Barbaros Kayans projekt visas på offentliga platser runt om i Helsingfors: I portgången till Fotogalleri Hippolyte, på ytterväggen till Fotografiska museet och i restaurangen Hima & Sali i Kabelfabriken.

HPB14 har äran att presentera 19 projekt av följande konstnärer:

 

Ali Cherri (Beirut/Paris)
Barbaros Kayan (Istanbul)
Braco Dimitrijević (Paris)
Daniel García Andújar (Barcelona)
Hana Miletic (Zagreb/Bryssel)
Jawad Al Malhi (Östra Jerusalem)
Jesper Just (New York)
Marja Helander (Helsingfors)
Mary McIntyre (Belfast)
Oliver Ressler (Wien)
Olof Jarlbro (Helsingborg/Sofia)
Raqs Media Collective (New Delhi)
Serkan Taycan (Istanbul/Helsingfors)
Société Réaliste (Paris)
Tamás Dezső (Budapest)
Tomislav Gotovac (Zagreb)
Tuula Närhinen (Helsingfors)
Willie Doherty (Donegal/Derry)
Yane Calovski (Skopje)

 

HPB14 understöds av:

Alfred Kordelins stiftelse
Artproof
British Council
Frame, Visual Art Finland
HOK  Elanto
Image
SAHA, Istanbul
Schenker
Sokos Hotel Aleksanteri
Suomen Kulttuurirahasto
Svenska Kulturfonden
Undervisnings- och kulturministeriet
Visio, Studiecentret

Mer information om hela biennalprogrammet http://www.hpb.fi/

Mer information om föreningen Mustarinda-seura: www.mustarinda.fi

 www.facebook.com/HelsinkiPhotographyBiennial

www.twitter.com/HPB14

 

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

27.3.–27.7.2014
Bilder