Tito Mouraz:

En badplats vid floden

Tito Mouraz: obetitlad, från serien Fluvial, 2013.

Tito Mouraz:

En badplats vid floden

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

12.6.–1.9.2019
Bilder

Fluvial är en fundering över norra och centrala Portugals inlandsbyar och -stränder.

Flodlandskapen som fotograferats mellan 2011 och 2018 förvandlar den personliga geografin till en fiktiv atmosfär. Bilderna berättar om fotografens livslånga relation till flodstränderna och byarna i norra och centrala Portugal, men de är inte någon topografisk studie utan sammankopplar erosion med vision. Liksom den strömmande floden har format naturen har tidens gång strukit bort ironin från hans blick och gjort den mottaglig för formen och analogin samt för ömhet gentemot sina gelikar.

Han fotograferar vardagliga stunder hos portugisiska familjer, i huvudsak gästarbetare som har återvänt från norra Europa till sina hem över sommaren. Kroppar, trädstammar och stenar på flodbottnen liknar små skulpturer (vissa antropomorfa): människokroppen, här nästan amfibisk, är ofta reducerad till en enkel form, en yta under vattnet, antingen med användning av strömmen som ett optiskt instrument eller genom att forma den med hjälp av ljuset.

Människokroppar och andra objekt framträder ur ljus och skugga antingen som illusionistiska mise-en-scène-element eller som alienerade, reducerade till enbart sin form liksom förhäxade.

Scenen är realistisk, men drömlik. Den andas en hednisk naturuppfattning och skapar en stämning av ändlös söndag och väcker drömmar om sommar: den är ett visuellt ode till mänsklig sysslolöshet.

 

Tito Mouraz (f. 1977, Portugali) examinerades från utbildningsprogrammet i bildkonst och fotografi vid Escola Superior Artistíca do Porto 2010 och bor och arbetar fortfarande i Porto. Mouraz arbeten har sedan 2009 varit regelbundet utställda i Portugal och i övriga delar av världen. Bland de mest betydande utställningsplatserna är Módulo (Lissabon), Format International Photography Festival (Storbritannien), Galería Blanca Berlín (Spanien), Tammerfors konstmuseum (Finland), Fotofestiwal Łódź (Polen), Festival Circulation(s) (Paris, Frankrike), Encontros da Imagem (Braga, Portugal) och Voies Off (Frankrike). I Portugal representeras han av Módulo - Centro Difusor de Arte i Lissabon.

 

Utställningen ingår i det internationella projektet Transeurope, som främjar samarbete mellan fotokonstnärer och experter och institutioner inom branschen, deras synlighet och internationella mobilitet i Europa. Under projektets gång, mellan 2017 och 2019, har bland annat 14 verkstäder samt grupputställningar ordnats på olika håll i Europa. Under tre portfolioträffar i Helsingfors, Aten och Madrid bekantade sig 80 experter inom fotografi- och konstbranschen med fotokonstnärernas portfolier. Sammanlagt 350 konstnärer från 29 olika länder i Europa och tre konstnärer från Sydamerika deltog i projektet.

Projektet leddes av Fundación Contemporánea (Spanien) med Euromare (Grekland) och Finlands fotografiska museum som partner. Projektet finansieras av programmet Creative Europe. Projektets webbplats fungerar som en öppen mötesplats, där fotograferna presenterar sina portfolier för branschfolk och alla som är intresserade av fotokonst.

 

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

12.6.–1.9.2019
Bilder