Sanna Kannisto:

En känsla av förundran

Sanna Kannisto: Days of Departure 2, 2015.

Sanna Kannisto:

En känsla av förundran

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

10.6.–13.9.2020
Bilder

Sommaren 2020 visas fotokonstnären Sanna Kannistos (f.1974) verk från en period på 20 år. En känsla av förundran är Kannistos mest omfattande museiutställning hittills. Den är ett genomsnitt av konstnärens karriär, hennes långvariga fotograferingsarbete på forskningsstationer i Sydamerikas regnskogar och de senaste årens fotoprojekt på Hangö fågelstation. Man fascineras av regnskogarnas mångformiga natur och flyttfåglarna i norr i de utställda verken.

Sanna Kannistos arbete har länge styrts av samarbetet med forskarna och av intresset för att iaktta naturen. Kannisto är som en forskare-konstnär som samlar en egen samling. Hon reflekterar i sina verk över sin egen roll på forskningsstationerna vid forskarnas sida, över sätt att skapa och tolka kunskap samt över vilken tradition hon tillhör. I Kannistos verk är också ett starkt behov av att uttrycka sig personligt närvarande. Oron över tillståndet i naturen, bland annat det minskande antalet fågel- och insektsarter, är ett viktigt tema för konstnären. Genom visuellt vackra bilder vill Kannisto väcka en känsloreaktion hos åskådarna som också kan påverka attityderna.

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

10.6.–13.9.2020
Bilder