Milja Laurila och Hannele Rantala:

Ett eget rum

Hannele Rantala: Oma huone (yksityiskohta installaatiosta), 2011

Milja Laurila och Hannele Rantala:

Ett eget rum

Kabelfabriken, Projektrummet

25.11.2011–15.1.2012
Bilder

När bildkonstnärerna Hannele Rantala och Milja Laurila gör sitt Eget rum i museets Projektrum skapar de installationer som behandlar det begränsade rummet, individens oberoende och utkomst och det konstnärliga arbetet.

Konstnärens arbetsrum och utställningsrummet som de tagit i besittning liknas vid varandra i egenskap av nödvändiga och konkreta egna rum med tanke på arbetet. För att illustrera detta använder konstnärerna texter och bilder samt kollage av föremål. Interaktionen mellan de olika kollagen är ett centralt element i både Laurilas och Rantalas konst.

Vardera konstnären skapar sina egna verk i rummet, men diskussionerna mellan konstnärerna och de gemensamma arbetsmiljöerna har påverkat arbetena.

”Utgångspunkten för vår utställning är boken Ett eget rum, som fanns i bokhyllan. I boken beskrivs middagar, torgbesök, svårigheten att få tillträde till biblioteket, jättegurkor och rosorna i trädgården; det talas mycket om litteratur och om böckernas förhållande till verkligheten. Bokens berättare är också intresserad av olika rum och av kvinnors möjligheter att skapa konst.”

”Vi anser att man för att kunna skapa konst behöver pengar, ljus, värme, lycka, en stol, ett bord, en säng, ett tvättställe och så mycket lugn och ro att man slipper det ständiga tjatet om att man ska baka bullar.”

Träff med konstnärerna söndagen den 4 december kl. 14–15. Inträdesavgift till museet.

Utställningen och konstnärerna har fått stöd från stiftelsen Koneen Säätiö / Saaris gård i Virmo, Centralkommissionen för konst, Alfred Kordelins stiftelse,  Konstnärsgillets i Finland ateljestiftelse (Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö) / Lietsalo-ateljen, Nylands konstkommission och företaget Kivikaiverrus Signum.

Kabelfabriken, Projektrummet

25.11.2011–15.1.2012
Bilder