Festivalen för politisk fotografi 2017:

Mat

Jo-Anne Mc Arthur, sarjasta We Animals

Festivalen för politisk fotografi 2017:

Mat

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

3.2.–29.4.2017
Bilder

Maten är inte enbart en enkel basförnödenhet med vilken man stillar sin hunger. I år visar Festivalen för politisk fotografi bilder som lyfter upp matens politiska, samhälleliga och ekologiska dimensioner. Matindustrins miljökonsekvenser, klimatförändringen samt hunger, emigration och krig, är sammankopplade. Matproduktionen och -konsumtionen har globalt sett ungefär lika stor inverkan på klimatet som boendet och trafiken. Samtidigt som en stor del av världens befolkning lider av undernäring hamnar uppskattningsvis en tredjedel av den producerade maten i avfallet.

Vid maten diskuterar vi också individens frihet i förhållande till samhället. Kan vi påverka våra egna val eller har besluten redan fattats innan vi ens fått en chans att välja? Det är en ofta nästan omöjlig uppgift att spåra de strukturer och effekter som är förbundna med produktionen av livsmedel. Kampen om informationen, om kontrollen och spridningen av den, är en av vår tids stora frågor. Frågor om mat fungerar som länk mellan individuella val och världspolitiska strukturer. I matens namn fattar vi beslut om hur man får leva på vår planet och vems liv som har större värde. 

Att bjuda på mat är emellertid också ett tecken på omsorg, gästfrihet och kärlek. Matbiten är en politisk handling.

 

Fotografer och föreningar:
Asunción Molinos Gordo, Filippo Zambon, Freya Najade, Henk Wildschut,
Jo-Anne McArthur, Jošt Franko, Kukka Ranta, Laura Cuch, Pablo Ernesto Piovano, Paula Humberg, Tim Franco, to kosie, Yann Mingard

Fickalbumprojektet (Taskualbumit)

Animalia, Greenpeace, Oikeutta eläimille

Se och läs mer (på finska eller engelska): www.pvf.fi

 

HBL: När varje matbit är en politisk handling

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

3.2.–29.4.2017
Bilder