Pimiö – Mörkrummet – Darkroom

Tuukka Kaila: Untitled IV: 405nm, 532nm, 650nm (2014). Kuvaa on rajattu.

Pimiö – Mörkrummet – Darkroom

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

21.8.2015–31.1.2016
Bilder
Storutställningen Mörkrummet – Darkroom är en helhetsupplevelse där man kan hänge sig åt mörkrummets fängslande verklighet med alla sinnen. Verk av sammanlagt 60 fotografer från 1800-talet fram till 2015 presenterar kopieringens växlande ideal och teknikernas mångfald. Även under digitaliseringens och automatikens tidevarv har mörkrummet bevarat sin magi eftersom flera unga fotografer har återvänt till mörkrummet och till de ursprungliga teknikerna inom fotografin.

Utställningen visar materialen, handarbetet, de olika slags teknikerna och i hur många praktiker mörkrummen fortfarande är oersättliga. Samtidigt åskådliggör den hur fotografiets under uppstår i mörkrummet och hur fotokonstnärerna har skapat sina egna kopieringsstilar.

"Automatiken och digitaliseringen håller på att ersätta det materiella, men samtidigt har nyhetens behag försvunnit från digitaliseringen. Många unga konstfotografer har återgått till mörkrummet, tillbaka till det manuella och till en fotoprocess där slutresultatet inte syns med detsamma, utan först efter flera val", berättar utställningens huvudkuratorAnna-Kaisa Rastenberger.

På utställningen Mörkrum – Darkroom leder konstnärer och amatörfotografer oss på en resa till mörkrumsarbetet. Kopieringen av fotografier är ett sekundspel och ett handarbete: om fullträffar och misslyckanden vittnar de många bildexemplen samt fotografernas berättelser och minnen. Det mörka rummet, filmerna, berättelserna, mörkrumsföremålen och kopiorna från 1800-talet fram till 2015 inbjuder till att titta, röra och lyssna.

Vid sidan av kopior av mörkrumsvirtuoser som Pentti Sammallahti, Ulla Jokisalo, Matti Saanio och Martti Jämsä visas arbeten av unga fotografer, exempelvis Jaakko Markkanens ferrotyp-porträtt av skateboardåkare i Södervik. Utställningen omfattar arbeten från samlingarna på Finlands fotografiska museum av sammanlagt 60 fotografer.

"Mörkrummet är nostalgi, nutid och framtid. Vi utmanar åskådaren på utställningen att fundera över vad det manuella arbetet har för värde i dagens digitala värld", säger Anna-Kaisa Rastenberger.

Finlands Fotografiska Museum
Finlands fotografiska museum

21.8.2015–31.1.2016
Bilder