Sofia Okkonen:

Rose

Sofia Okkonen, sarjasta / från serien / from the series Rose

Sofia Okkonen:

Rose

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

1.11.2017–7.1.2018
Bilder
"Kvinnan talar inte, men man talar om henne. Kvinnan känner sig själv enbart genom vad man säger om henne. Kvinnan existerar bara i förhållande till det begär som publiken riktar mot henne. Allt som allt drömmer kvinnan inte om något annat än den idé publiken har om henne."

(Citater från Tiqqun, 2012: Preliminary Materials For a Theory of the Young Girl. Fri översättning Sofia Okkonen.)

Sofia Okkonens utställning Rose är ett fotografiskt förspel och en kvinnas profil. Den visar en kvinna instängd i en studio och poserande för kameran. Modellen är som en amatörskådespelare som kallats till provfilmning och får manuskriptet först inför en jurys värderande blick.

Fotografierna uttrycker en laddning, som uppstår av konflikten mellan modellens fysiska närvaro och hennes emotionella frånvaro. Kvinnan på bilden inbjuder betraktaren att titta på henne, en blick som hon samtidigt tillbakavisar.

Verken ställer försynta frågor om hur ett behov att synas förhåller sig till önskan att gömma sig, hur lust förhåller sig till rädsla, naturlighet till konstgjort eller billigt till upphöjt. På vilket sätt performerar kvinnan det feminina och vad leder det till?

Sofia Okkonen (f. 1987) är en fotokonstnär från Helsingfors. Hon har en magistersexamen i konst från Aalto-universitetet. Okkonen utforskar i sin konst bland annat kvinnlighetens och skönhetens masker samt olika sätt att uttrycka sexualitet och femininitet. Hon har arbetat med modebilder sedan 2010. Å ena sidan provoceras Okkonen av de skönhetsideal som modebilden presenterar och å andra sidan inspireras hon av de rollgestalter, masker och fantasier som en modebild erbjuder.

Utställningen har fått stöd av Finska Kulturfonden och Centret för konstfrämjande (Taike).

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

1.11.2017–7.1.2018
Bilder