Penelope Umbrico
Säljs i det skick som bilden visar

Penelope Umbrico (f. 1957) är en amerikansk konstnär, som arbetar med fotografier som finns på internet. Hennes installationer presenterar ett fyndigt och lekfullt sätt att undersöka den enorma produktionen och konsumtionen av fotografier under 2020-talet.  

Umbrico rekognoscerar i köp- och säljplatsernas virtuella värld på internet. Tori.fi, EBay och Craigslist är populära handelsplatser, vars fotomaterial konstnären utnyttjar i sina installationer. Trots att miljoner bilder laddas upp dagligen på plattformarna, är det sällan någon som ser dem som annat än ett redskap för handel mellan köpare och säljare. Ändå gör oavsiktliga fenomen på fotografierna fotoarkiven till en skattkammare för betraktelser av mänsklig verksamhet. Umbrico visar upp fotoarkiven som ett självporträtt av en kollektiv kultur.  

I höstmörkret utgår utställningen från den efterlängtade ljuskällan i naturen, solen. När vi tittar på ett foto av solen på skärmen, ser betraktaren i själva verket skärmens ljus i stället för solen. Solljuset är för oss allt oftare en bild av genuint solsken, förmedlad av en skärm. 

En del av Umbricos verk anknyter till den tekniska utvecklingen, till hur tekniken sviker eller hur den föråldras. I sin konst visar hon skönheten som döljer sig i misslyckandet. Ett ”dåligt” foto som tagits för att sälja ett trasigt föremål, eller en kasserad skärm som förts till avstjälpningsplatsen, får ett nytt liv i hennes konst.  
 
För denna utställning har Umbrico strukturerat dessa element till en fugaliknande komposition. "Jag har börjat tänka på de olika bilderna i det här verket som en fuga i flera delar. Kompositionsmässigt - som i en musikalisk fuga där variationer av harmoni och melodi presenteras i olika sektioner och stadier som pulserar och flätas samman med varandra - och socialt, i den psykologiska betydelsen av ett fugatillstånd där förlusten av medvetenhet om ens identitet skapar en desorientering och vandrar omkring. För mig beskriver detta desorienterade tillstånd implicit aktuella fenomen – ersättandet av solljus med skärmljus; inkonsekvensen av att uppleva allt nästan helt online, och av naturen underordnad webbplattformarnas och skärmutrymmets mönster."


Utställningen är Penelope Umbricos första privatutställning i Norden. Utställningen är kuraterad av Anna-Kaisa Rastenberger. 

K1
Kämp Galleria

Kämp Galleria, Mikaelsgatan 1, 00100 Helsinki

14.10.2022–5.2.2023
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.