Foto: Clare Gallagher

Clare Gallagher
The Second Shift

’Jag hatar hemarbete! Jag bäddar sängarna, diskar – och ett halvt år senare måste jag börja om allt från början.’ - Joan Rivers

Clare Gallaghers utställning The Second Shift (Andra skiftet) behandlar arbetet med hem och barn, vilket ofta ignoreras. The Second Shift* är en term som getts det fysiska, psykiska och emotionella arbete som i regel utförs av kvinnor vid sidan om förvärvsarbetet, påpekar Gallagher. Arbetet kräver möda, färdigheter och tid, men det är oavlönat, obeaktat, ojämnt fördelat och för det mesta utan erkänsla.

Dolt av vardaglighet och betydelselöshet är ”det andra skiftet” inte närvarande på fotografier av hemmet och familjen. Utställningen är en strävan av konstnären att identifiera komplexiteten och betydelsen i det osynliga arbetet. Utställningen inbjuder också till motstånd mot det patriarkaliska och estetiska systemet, som förbiser det osynliga arbetet.

“Jag är föreläsare, konstnär, forskare och mor till två tonårspojkar. Jag började undersöka hemmet under de första åren på 2000-talet, när tröttheten och extasen kring skötseln av babyer och småbarn gav vika och jag förvånades och frustrerades av hur könsbundna min tid och mina möjligheter var. Jag gick i en skola där flickor och pojkar lärde sig sida vid sida, och flickorna började studera tekniska ämnen, medicin och juridik i samma mån som pojkarna. Vi trodde att den feministiska kampen var vunnen på 1970-talet och vi steg ut i världen med en förväntan på jämställdhet. Var försvann löftena om likvärdighet? Eller om delat föräldraskap? Även om vi lyckats hålla fast vid tron på jämställdhet i arbetslivet avslöjades den som en illusion, om inte förr så av föräldraskapet.”

Clare Gallagher är en nordirländsk konstnär, som i sitt arbete behandlar det dagliga hemlivet och dess former. Hon undervisar också på Belfast School of Art. 

*The Second Shift är en term som blivit allmän genom sociologen Arlie Russell Hochschilds bok, utkommen 1989, med samma namn. Boken behandlar det ouppmärksammade andra skift som utförs i hemmen av arbetande mödrar i slutet av 1900-talet.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.10.–22.11.2020
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.