Minna L. Henriksson:

Sensitometriskt experiment med Polaroid

Foto: Minna L. Henriksson: Sensitometriskt experiment med Polaroid, 2012 / Finlands Fotografiska Museum

Minna L. Henriksson:

Sensitometriskt experiment med Polaroid

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

25.9.2020–6.1.2021
Bilder

I sitt verk Sensitometriskt experiment med Polaroid ställer konstnären Minna L. Henriksson (f. 1976) frågan om kameran kan vara rasistisk. Många fotografiapparater och färgfilmer har i första hand planerats för fotografering av vithyade personer, och Polaroidkamerorna spelade en roll i den raspolitik som Sydafrikas apartheidregering förde på 1970-talet. När konstnärens erbjöds en chans att använda en Polaroidkamera av storformat och en ny film testade hon deras begränsningar tillsammans med en mörkhyad modell.

Den tekniska utvecklingen och de kommersiella tillämpningarna påverkas alltid av både medvetna och omedvetna värderingar och attityder hos uppfinnare, finansiärer och konsumenter. Inom fotografitekniken är det här särskilt framträdande i färgfotots historia. Syftet inom produktutvecklingen var att i första hand tjäna västerländska företag och vita kunder. I produktionen av filmmaterial och i den kommersiella bildframställningen optimerades materialen för att åstadkomma så lyckade bilder av vithyade människor som möjligt. En lyckad fotografering av en mörkhyad person krävde att man ändrade standardinställningen.

 

Verket kom till när en Polaroidkamera av storformat 20x24″ (50x60 cm) besökte Finland med Impossible Works 2012. Minna L. Henriksson var en av fem konstnärer som valdes ut för att arbeta med kameran.

Verket i två delar består av en färgdiffusionskopia och en bläckstråleutskrift och ingår i Finlands fotografiska museums samlingar.

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

25.9.2020–6.1.2021
Bilder