Jonne Sippola: Tarja, Berndt ja minä, 2022.

Jonne Sippola
Tarja, Berndt och jag

Jonne Sippolas utställning är ett omfattande fotografiskt verk som skildrar historien och relationen mellan konstnären själv och hans föräldrar under Sippolas transprocess*. Bilderna dokumenterar utvecklingen, smärtorna och läkeprocesserna i relationen under en period på sexton år - ända sedan konstnären var tonåring.

Sippola har tagit med sig sina föräldrar, Tarja och Berndt, in i den konstnärliga processen. Bland annat har de arbetat tillsammans under ett konstnärsresidens, och några av fotografierna i utställningen är tagna av hans mamma, Tarja. Sippola säger själv att hans föräldrar är en del av arbetsgruppen som producerade utställningen. Att arbeta tillsammans har varit ett sätt att lindra den tystnadskultur, som i likhet med många andra finska hem också råder i Sippolas familj.

Verket kombinerar konstnärligt och dokumentärt fotografi med arkivmaterial, som böljar mellan nu och då. Verket har också varit ett tillvägagångssätt för Sippola att bearbeta de gångna åren och hans egen resa från LGBTQ ungdom till vuxenhet. På de senare gemensamma fotografierna är han åtföljd av stödjande föräldrar som mottagit och accepterat förändring i sina liv.

Könsmångfald är tyvärr fortfarande ett känsligt ämne i många familjer, och många trans barn och unga lider på grund av detta. Berättelsen om Sippola och hans föräldrar visar hur viktigt det är med empati och lyssnande för en gemensam utveckling.

Utöver bilderna finns i utställningen också ett brev som besökaren får ta med sig om hen så önskar. Utställningen har blivit vald till Galleriets program genom ett open call, med temat för i år, Den olydiga kroppen.

 

Jonne Sippola (f. 1991 I Nummela) är en fotografisk konstnär och dokumentärian med transbakgrund. Hans arbete behandlar ämnen som rör minoritetspositioner, känslighet, miljöförstöring och aktivism. Förutom fotografi använder Sippola installation, keramik och textil som sina konstnärliga uttrycksmedel, han arbetar inom kollektivet Sippola & Saarit. Sippolas verk har visats i solo och grupputställningar i Finland och Europa så väl som i Nord Amerika.

Utställningnen är sponsrad av Finnfoto ry, Olga och Vilho Linnamo Stiftelse, Patricia Seppälä fonden och Centrum för konstfrämjande. Utställningen har blivit framtagen under ett konstnärsresidens program i Mustarinda.

*En transperson är en person vars könstillhörighet inte överensstämmer med den könstillhörighet som hen tillskrivits vid födseln. Begreppet ´transprocess` hänvisar till en rad procedurer, genom vilka en person korrigerar sitt kön socialt och/eller medicinskt. Terminologin `med transbakgrund` syftar till en person som betraktar sin transprocess att vara till någon grad genomförd.

Finlands Fotografiska Museum
0. våningen

Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, Helsingfors

7.6.–8.9.2024

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.