Katja Eydel:

Utbildning

Katja Eydel: Grundskola, från serien Utbildning, 2019.

Katja Eydel:

Utbildning

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.9.–6.11.2022

Att bygga och inreda fungerande och användbara lokaler för olika ändamål hör till samhällets grundläggande funktioner. Vi människor är duktiga på att skapa verksamhetsmiljöer. Man kunde till och med säga att det har varit en av förutsättningarna till vår arts framgång. Katja Eydels utställningen Utbildning sätter ett urval lokaler under lupp av vilka var och en fyller sitt eget syfte: skolklasserna, läkarmottagningarna, daghemmen och rehabiliteringscentrumen ser vid första ögonkastet vardagligt neutrala ut. Eydels projekt tvingar oss emellertid att titta närmare på de byggda miljöerna. Bakom den vardagliga självklarheten döljer sig en hop sociala strukturer som formar vårt tänkande och vårt beteende.

Utställningens premiärer i Finlands fotografiska museum. Utställningen öppnades första gången på Fotografiska museet i november 2020, men hann bara vara öppen två dagar innan coronarestriktionerna tvingade den att stänga. Nu visas utställningen på nytt.

Katja Eydel (f. 1969) är en tysk konstnär bosatt i Berlin, som i sitt arbete ofta siktar på mer omfattande forskningsbaserade fotohelheter. Hon verkar också som universitetslärare.

Projektet stöds av Stiftung Kunstfonds och Institut für Auslandsbeziehungen.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.9.–6.11.2022