Maria Kapajeva:

When the world blows up, I hope to go down dancing

Maria Kapajeva: still-bild från 10 Ways Not To Become The Invisible Woman After 40, 2020.

Maria Kapajeva:

When the world blows up, I hope to go down dancing

K1
Kämp Galleria

Mikaelsgatan 1, 00100 Helsinki

15.2.–18.4.2021

Maria Kapajeva (f. 1976) betraktar i sina verk stereotypier, förväntningar och roller som kvinnor fortfarande råkar ut för. “Finns det verkligen inte någon annan möjlighet?”, frågar Kapajeva och funderar på vad som händer om kvinnorna vägrar ta emot de roller som den omgivande kulturen, medierna och uppfostran erbjuder.

Kapajeva använder humor, kall statistik och olika slags material som byggstenar i sina verk. Med hjälp av de här elementen vill Kapajeva erbjuda åskådaren en möjlighet till egna reflektioner och till dialog. 

K1
Kämp Galleria

Mikaelsgatan 1, 00100 Helsinki

15.2.–18.4.2021