Jobb och praktik

Finlands fotografiska museum är Europas äldsta fotomuseum och ett riksomfattande specialmuseum för fotografi och fotokultur. Vi finns på Kabelfabriken i Helsingfors och i augusti 2020 öppnade vi en ny utställningslokal på bottenvåningen av Kämp-gallerian. 

Finlands fotografiska museum söker  

 

Två svenskspråkiga guider 

Konsttestarna är ett nationellt program i konstfostran. Programmet riktar sig till åttondeklassare och våren 2023 kommer sammanlagt 800 svenskspråkiga skolelever att besöka Finlands fotografiska museum genom Konsttestarna. 

Under rundan med Konsttestarna (längd ca 90 min) använder vi oss av guidningsmetoder som baserar sig på grupporienterade aktiviteter och interaktion. Syftet med guidningarna är att modigt experimentera och att lyfta fram elevernas erfarenhet av delaktighet i centrum. Utgångspunkten är att aktivera Konsttestarnas eget förhållande till empati och förmågan att föreställa sig hur någon annan känner. Som metoder för skapandet används fotografering och berättelser, som enligt forskning har visat sig öka förmågan för empati. Berättelserna plockas både ur utställningarnas konstverk och ur texter som eleverna producerar. Fotouppgifterna kombineras med skrivande, diskussion och fantasi/simulering, där eleverna får träna på att verbalisera en konstupplevelse. 

Huvudguidens uppgift är att planera Konsttestarna-gruppernas besök och att leda verksamheten på svenska. Du planerar strukturen för besöket i samarbete med museilektorn och leder 50 % av alla grupper som besöker museets utställningar. Arbetet sker på freelance-basis under perioden 1.2-12.5.2023. Planeringsarbetet (30h) sker i februari-mars 2023 och de 90 minuter långa Konsttestarna-besöken ordnas 11.4-12.5.2023 ti-fre mellan kl. 9-14. Timantalet varierar på veckobasis. I arbetet ingår orientering på plats. 

Av dig önskar vi lämplig arbetserfarenhet eller studier i t.ex. konsthistoria, bildkonst eller konstfostran. Du har erfarenhet av att leda grupper samt gillar att jobba med unga. Erfarenhet inom museibranschen ser vi som en fördel. Museets värderingar diskuterande, visionär, ansvarsfull och sakkunnig hoppas vi att även beskriver ditt förhållningssätt till arbetet. 

Vi erbjuder dig en grundlig orientering till arbetsuppgiften samt ett intressant och mångsidigt jobb, där du har möjlighet att jobba med konst i en foto- och fotokonstspecialorganisation. 

En fritt formulerad ansökning med CV kan skickas per e-post som en PDF-fil till adressen fmp@fmp.fi (rubrik: “huvudguide”) senast 4.12. Intervjuerna hålls 12.-16.12.2022. 

Mer info fås av intendenten för publikarbete Erja Salo tel +358 44 2706216 (telefontid 24.11 kl. 9-10 och 1.12. kl. 14.30-15.30) och museilektor Kastehelmi Korpijaakko tel +3585775742 (29.11. kl. 11–12) 

Administration Elina Heikka  Museichef 09 6866 3613 +358505278885 elina.heikka@fmp.fi Eurika Balsytè-Ojakoski Kontor 0401243994 eurika.balsyte-ojakoski@fmp.fi Juha Sulin  Adb-ansvarig  040 591 6931 juha.sulin@fmp.fi   Samlingar, bild- och informationstjänst Anni…
Finlands fotografiska museum är ett riksomfattande specialmuseum för fotografi, vars uppgift är att främja och värna om den finländska fotografikonsten och -kulturen. Museet, som grundades på initiativ av organisationer inom fotobranschen, inledde sin verksamhet 1969.
Läs mer om museets aktuella projekt.
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.