Principer för ett tryggare rum

Finlands fotografiska museets principer för ett tryggare rum

 

Respekt och människovärde

Vi hyser respekt för varandra och för varandras olikheter. Vi godkänner inte trakasserier eller diskriminering. Ett odelat människovärde tillhör oss alla.

 

Antaganden, generaliseringar och tolkningar

Att låta bli att anta är ett tyst sätt att ge rum. Det är inte möjligt att låta bli att göra antaganden, men vi kan försöka bli mer medvetna om dem och lära oss att känna igen våra skadliga antaganden. Vi önskar att antaganden om exempelvis kön, sexualitet, funktionsförmåga, etnicitet, ursprung eller samhällsklass inte görs. Vi generaliserar inte våra egna erfarenheter till att gälla andra. Vi talar bara om våra egna erfarenheter.

 

Fotograferande och publicerande

Utställningar och verk får fotograferas utan blixt och bilderna publiceras, men med respekt för andra. Be om tillstånd innan du fotograferar situationer och människor. Gör det klart varför du fotograferar och var du publicerar bilderna. Fotografiska museet ber alltid om tillstånd för att fotografera och att publicera bilderna. Vi fotograferar i offentliga situationer enligt god sed. Vi berättar också varför vi inte fotograferar i en situation, ifall vi fattar ett sådant beslut.

 

Användning av rummet och deltagande

Du ansvarar för det rum och den roll du tar. Var noggrann, närvarande och lyssna. Ge också rum för andra och ta andra i beaktande. Vi ska tillsammans ge tid för att alla ska kunna komma med i diskussionen. Bjud in andra och låt dem påverka. Deltagande kan ske på många olika sätt, det kan se ut hur som helst eller vara vad som helst. Du kan delta på det sätt du helst vill. Fotografiska museet strävar efter att göra principerna för att använda rummet transparenta i början av varje gemensam situation.

 

Diskussion och språk

Var och en deltar i diskussionen utifrån sina egna förutsättningar. Vi ska använda ett begripligt språk och vid behov kommunicera på flera språk.

 

Bedömning av det egna beteendet, meningsskiljaktigheter och osakligt uppförande

Fotografiska museet är en plats för lärande, där man får tveka och fråga. Ibland väcker lärandet också svåra känslor. Håll då en paus och andas in djupt. Iaktta ditt eget beteende kritiskt och ändra på det om det behövs. Vi kan och vi får vara av olika åsikt på ett respektfullt sätt. Vi ingriper alltid i ett osakligt uppförande och godkänner det inte.

 

Ansvar och respons

Inom Fotografiska museets publiktjänster finns en ansvarig person på plats till vilken man kan anmäla om problemsituationer och som ansvarar för dem. Ifall den utsedda ansvariga personen inte är på plats kan du anmäla om saken hos kundtjänsten eller till någon bland museets personal, som hjälper till och förmedlar informationen vidare.

 

Du kan också ge oss respons om principerna för ett tryggare rum anonymt på den här blanketten.

 

Definitioner, närmare information och källor

Vad är diskriminering?

Diskriminering är orättvist eller fördomsfullt bemötande av olika människogrupper eller en enskild person med koppling till en eller flera av följande diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • transsexuell identitet eller icke-normativt könsuttryck
 • kulturell eller etnisk bakgrund
 • religion eller annan övertygelse
 • funktionell förmåga
 • sexuell läggning
 • ålder
 • nationalitet
 • ursprung
 • språk
 • utseende
 • klass/socioekonomisk bakgrund

 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasseri, sexuella trakasserier och uppmaning till diskriminering är också former av diskriminering.

 

Vad är trakasserier och osakligt uppförande?

Trakasserier eller osakligt uppförande kan vara aggressiv påtryckning, hotelser, mobbning, isolering eller skrämsel. Sexuella trakasserier är ett beteende som karaktäriseras av oönskade och opassande sexuella kommentarer eller fysiskt närmande i en social situation.

 

Principerna grundar sig på verkstäder och diskussioner organiserade av museums personal. Vi tackar Vanda konstmuseum Artsi, Ode Helsingfors centrumbibliotek, Ruskeat tytöt media och plattformen #StopHatredNow, vars principer vi använde som hjälp i våra diskussioner och i utformandet av våra egna principer.

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.