Turvallisemman tilan periaatteet

Suomen valokuvataiteen museo sitoutuu noudattamaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita:

 

Kunnioittaminen ja ihmisarvo

Kunnioitamme toisiamme ja toistemme erilaisuutta. Emme hyväksy häirintää tai syrjintää. Jakamaton ihmisarvo kuuluu kaikille.

 

Olettaminen, yleistäminen ja tulkinta

Olettamattomuus on hiljaista tilan antamista. Ei ole mahdollista olla tekemättä oletuksia, mutta voimme yrittää tulla tietoisemmiksi niistä ja voimme oppia tunnistamaan haitallisia oletuksiamme. Toivomme, ettei oletuksia tehdä esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, toimintakyvyn, etnisyyden, alkuperän tai yhteiskuntaluokan suhteen. Emme yleistä omia kokemuksia muita koskeviksi. Puhumme vain omista kokemuksistamme.

 

Kuvaaminen ja julkaiseminen

Näyttelyitä ja teoksia saa kuvata ilman salamaa ja kuvia julkaista, mutta muita kunnioittaen. Kysy lupa, ennen kuin kuvaat tilanteita tai ihmisiä. Tee selväksi, miksi kuvaat ja missä julkaiset kuvat. Valokuvataiteen museo pyytää aina luvan kuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen. Kuvaamme julkisissa tilanteissa hyvän tavan mukaisesti. Kerromme myös miksi tilanteessa ei kuvata, jos tähän päädytään.

 

Tilankäyttö ja osallistuminen

Olet vastuussa siitä tilasta ja roolista, jonka otat. Ole huolellinen, läsnä ja kuuntele. Anna tilaa myös muille ja ota toiset huomioon. Annetaan yhdessä aikaa sille, että kaikki pääsevät mukaan keskusteluun. Kutsu muita mukaan ja anna heidän vaikuttaa. Osallistuminen on moninaista, ja se voi näyttää miltä tahansa tai olla mitä vain. Voit osallistua haluamallasi tavalla. Valokuvataiteen museo pyrkii tekemään tilan käytön periaatteet läpinäkyviksi jokaisen yhteisen tilanteen alussa.

 

Keskustelu ja kieli

Jokainen osallistuu keskusteluun omista lähtökohdistaan. Pyritään käyttämään yleistajuista kieltä ja tarvittaessa viestimään monikielisesti.

 

Oman käyttäytymisen arviointi, erimielisyydet ja epäasiallinen käytös

Valokuvataiteen museo on oppimisen tila, jossa saa epäröidä ja kysyä. Joskus oppiminen herättää vaikeitakin tunteita. Pidä silloin tauko ja hengitä syvään. Tarkastele kriittisesti omaa käytöstäsi ja muuta sitä tarvittaessa. Voimme ja saamme olla toistemme kanssa kunnioittavasti eri mieltä. Epäasialliseen käytökseen puututaan aina eikä sitä hyväksytä. 

 

Vastuu ja palaute

Valokuvataiteen museon yleisöpalveluissa on paikalla vastuuhenkilö, jolle ongelmatilanteista voi ilmoittaa ja joka on niistä vastuussa. Jos nimettyä vastuuhenkilöä ei ole paikalla, voit ilmoittaa asiasta asiakaspalveluun tai muulle Valokuvataiteen museon henkilökunnan jäsenelle, joka avustaa tilanteessa ja joka välittää tiedon eteenpäin.

 

Voit antaa meille myös nimettömänä palautetta turvallisemman tilan periaatteista palautelomakkeellamme

 

Määritelmät, lisätiedot ja lähteet

Mitä on syrjintä?

Syrjintä on eri ihmisryhmien tai yksittäisen henkilön epäoikeudenmukaista tai ennakkoluuloista kohtelua liittyen yhteen tai useampaan seuraavista syrjinnän perusteesta:

 • sukupuoli
 • transsukupuolinen identiteetti tai epänormatiivinen sukupuolen ilmaisu
 • kulttuurinen tai etninen tausta
 • uskonto tai muu vakaumus
 • toimintakyky
 • seksuaalinen suuntaus
 • ikä
 • kansalaisuus
 • alkuperä
 • kieli
 • ulkonäkö
 • luokka/sosioekonominen tausta

 

Syrjintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Riittämätön saavutettavuus, häirintä, seksuaalinen häirintä ja kehotus syrjintään ovat myös syrjinnän muotoja.

 

Mitä on häirintä ja epäasiallinen käytös?

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla aggressiivista painostamista, uhkailua, kiusaamista, eristämistä tai pelottelua. Seksuaalinen häirintä on käyttäytymistä, jolle on ominaista ei-toivottujen ja sopimattomien seksuaalisten huomautusten tekeminen tai fyysinen lähestyminen sosiaalisessa tilanteessa.

 

 

Periaatteet on muodostettu Valokuvataiteen museon henkilöstön kesken järjestettyjen työpajojen ja keskusteluiden pohjalta. Kiitämme Vantaan taidemuseo Artsia, Keskustakirjasto Oodia, Ruskeat tytöt -mediaa, sekä #StopHatredNow-alustaa, joiden periaatteita käytimme apuna keskustelussa ja omien periaatteidemme muodostamisessa.

Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy