Collecting Social Photo

Insta_Suomi-tapaustutkimuksessa museolle vuonna 2018 lahjoitettuja kuvia. Kuvien lahjoittajat vasemmalta oikealle: Lotta Sulin (@lottabylotta), Mikko Turunen (@turrunen) ja Konsta Linkola (@konstalinkola)

Finlands fotografiska museum deltar i det samnordiska projektet där man studerar bildkulturerna i sociala medier och de bästa sätten att lagra dem i museernas eller bildarkivens samlingar. De övriga deltagande institutionerna är Aalborg Stadsarkiv, Nordiska museet och Stockholms länsmuseum.

Aldrig tidigare har så många människor fotograferat så mycket av sitt vardagsliv som idag. Men vad finns kvar av det egna bildarkivet när vi loggar ut från Snapchat, stänger vårt Instagram-konto eller byter till en nyare telefon? I ett flerårigt forskningsprojekt storsatsar fyra museer och arkiv för att samla in och bevara vardagsbilder som läggs upp på sociala medier.

Varför ska museer och arkiv samla från sociala medier?

Minnen från våra äldre släktingar och förfäders liv gömmer sig i samlingar och arkiv i form av brev, dagböcker och fotoalbum. Men spåren från vår tid är digitala och mycket av det vi lämnar efter oss finns på sociala medier. Risken är stor att de går förlorade om vi inte anpassar insamlingsmetoder och databaser. Fotografiet på sociala medier handlar om att kommunicera, ofta i samma ögonblick som bilden tas. Det har medfört att nya motiv, som att fota sina fötter, har utvecklats. För att samla in måste vi utforska nya metoder för att inkludera och engagera fler människor skapandet av vårt gemensamma kulturarv.

Hur ska projektet genomföras?

Varje institution kommer att genomföra fallstudier där vi utforskar tre olika insamlingsmetoder:

Användargenererad insamling där fotograferna själva väljer vad som bör samlas in.

Insamling baserad på att institutionerna gör ett urval.

Automatisk insamling genom att använda tjänster som kan söka i stora bildflöden.

Målsättningen är att hitta metoder för hur vi i framtiden kan samla in digitala bilder från sociala medier men också att ta fram övergripande rekommendationer som andra museer och arkiv kan använda. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter genom en antologi och konferenser.

Vad kan jag som privatperson göra för att rädda mina bilder?

Se till att spara dina bilder på fler än ett ställe, antingen genom molnet eller på externa hårddiskar. Spara dem aldrig bara i telefonen! Idag tar vi många bilder, långt fler än när vi fotade på film, så se till att sortera bilderna på ett sätt som gör att du kan hitta bland dem. Räkna inte med att dina digitala fotografier finns för alltid, du kommer förmodligen att behöva spara om dem i nya format och flytta dem till nya lagringsplatser i framtiden.

Läs mer om projektet på bloggen

Eller kontakta:

Kajsa Hartig, projektledare, avdelningen Digital interaktion, Nordiska museet
kajsa.hartig@nordiskamuseet.se

Elisabeth Boogh, bildantikvarie, Stockholms läns museum
elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se

Projektet är ett samarbete mellan:

Stockholms läns museum
Nordiska museet
Finlands fotografiska museum

Aalborgs stadsarkiv
Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet

Arbetet påbörjas i januari 2017 och fortsätter under 3,5 år.

Projektet finaniseras av deltagande institutioner med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

2017–2020

På andra webbplatser

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.