Kati Leinonen:

Äimärautio

Kati Leinonen, från serien Äimärautio

Kati Leinonen:

Äimärautio

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

7.9.–11.11.2018
Bilder
Äimärautio är en gemenskap där människorna förenas av en enorm passion och totalt engagemang för hästar. För dem är hästar en livsstil. Kati Leinonen fotograferade porträtt samt detalj- och miljöfoton i Äimärautio i Uleåborg 2015–2017, där förhållandet mellan människa och häst står i centrum.

Äimärautio är en plats som är fylld av möten mellan människor och hästar. De här mötena är fantastiska och fundamentala när de är som bäst. Hästen erbjuder en stunds möjlighet till en genomgripande kontakt, där djuret deltar med hela sitt väsen. Av människan kräver det kontinuerlig själviakttagelse och bedömning av det egna beteendet i förhållande till djuret, vars sinne styrs av flyktinstinkten. Å andra sidan erbjuder kontakten med hästen rum för ett skapande och intuitivt sinne.

Verken på utställningen berättar om vardagliga möten i stallen och deras omgivningar, osynliga för den stora publiken. Porträtten berättar om den stora mångfalden hästintresserade. Genom dem förmedlas atmosfären och livsstilen i stallvärlden. Detaljfotona berättar å sin sida om den moderna hästkulturen, i vilken ingår tillgivenhet och omsorg, men också en humanisering av djuren. Miljön i Äimärautio fungerar som en scen som binder ihop bilderna till en helhet.

Kati Leinonen (f. 1974) är en fotokonstnär som bor i Uleåborg. Leinonen har studerat fotografi vid London College of Printing och audiovisuell mediekultur på fakulteten för konst vid Lapplands universitet.

 

Utställningen har valts ut för projektrummet på Finlands fotografiska museum genom en öppen utlysning. Projektrummet är avsett för utställningar och projekt där fotografier eller andra linsbaserade medier används som redskap för konst, modern konst och forskning. Rummet presenterar intressanta utställningshelheter av både yngre och mer etablerade aktörer.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

7.9.–11.11.2018
Bilder