Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi:

All Connections Are Boundaries

Still-bild från Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi: All Connections Are Boundaries, 2018.

Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi:

All Connections Are Boundaries

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.11.2018–3.3.2019

Strukturer och maktformer som föds och befästs genom olika slags berättelser och vardagliga rutiner samt upplösningen av dem är centrala i konstnärsparet Iiris Kaarlehtos och Inka Kynkäänniemis arbete. Dessa teman får en synlig form i deras färska videoverk All Connections Are Boundaries. I verket uppträder konstnärerna i olika slags gestalter, av vilka en del liknar dem själva, bland annat i form av dockvarelser av tyg.

 

Videoverkets teman böljar kring aktuella ämnen, som att leva i en gemenskap, sorg och rädsla, individuell självtillräcklighet, tal om livsstil och välfärd, uppdelningen natur–kultur och ifrågasättandet av myten om den originella, kreativa konstnären. 

 

Improviserat uppträdande framför kameran har utvecklats till en väsentlig arbetsmetod för paret. Det gör det möjligt för Kaarlehto och Kynkäänniemi att beröra sådana teman som det annars vore svårt att sätta ord på. Humorn har i allmänhet en viktig roll i deras arbete. ”Vi hoppas att den oavsiktliga klumpigheten i vårt uppträdande framför allt gör oss till medupplevare som man kan identifiera sig med, vilket känns viktigt för vårt arbete”, beskriver arbetsparet. ”Vi vill i vårt arbete dela upplevelser och underlätta ångesten, vår egen och andras. Men om vi lyckas med det är det inte för att skapa handlingskraftigare eller effektivare individer, åtminstone inte i den meningen som diskussionen om ’konstens hälsobringande effekter’ låter förstå, utan för att åstadkomma glädje, ömhet och motstånd.”

 

 

Videoverkets fotograf: Matti Harju

Ljudsättning och ljudplanering: Roope Mantere

 

Utställningen har understötts av Centret för konstfrämjande och stiftelsen Paulon Säätiö.

 

Utdrag av All Connections Are Boundaries.

Iiris Kaarlehto (f.1987) och Inka Kynkäänniemi (f.1992) är två helsingforsiska bildkonstnärer som bildar ett arbetspar som arbetar med skulpturer, föremålskollage, rörliga bilder och text samt installationer som skapas av dem. Deras gemensamma verk har varit utställda tidigare, på bland annat galleri Titanik i Åbo, galleri Oksasenkatu 11 i Helsingfors, galleri Poriginal på Björneborgs konstmuseum, Project Room på Bildkonstakademin och Kunsthal Charlottenborgs vårutställning i Köpenhamn.

 

Utställningen har valts ut för projektrummet på Finlands fotografiska museum genom en öppen utlysning. Projektrummet är avsett för utställningar och projekt där fotografier eller andra linsbaserade medier används som redskap för konst, modern konst och forskning. Rummet presenterar intressanta utställningshelheter av både yngre och mer etablerade aktörer.

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.11.2018–3.3.2019