Tiina Itkonen
Anori - Glaciärens tystnad

Tiina Itkonens utställning Anori - Glaciärens tystnad tecknar en bild av livet bland världens nordligaste ursprungsfolk, Inughuitfolket* i nordvästra Grönland, deras familjer, samhällen och landskap. Ett landskap som hotar att försvinna till följd av klimatförändringen.

Temperaturen i det arktiska området stiger mer än dubbelt snabbare än i den övriga världen. I Grönland smälter havsisen med en alarmerande hastighet. Därför kan Inughuiterna inte längre ta sig till de områden där de förut brukade jaga. Hundspannslederna håller på att försvinna. Den traditionella seden att jaga på havsisen är Inughuiternas viktigaste sätt att skaffa föda, men den bestämmer också deras kulturella identitet. Det är möjligt att det här urgamla levnadssättet försvinner för all framtid.

Fotokonstnären Tiina Itkonen har fotograferat i Grönland sedan 1995. Under de senaste åren har hennes fotoresor också gått till Alaska och Antarktis. Itkonen har färdats över 1 500 kilometer längs med Grönlands västkust med hundspann, fiskebåtar, segelbåtar, oljetankrar, fraktfartyg, helikoptrar och småplan, stannat i små byar och bekantat sig med de lokala invånarna. Itkonen konstaterar att hon tillbringar 5 procent av tiden med att fotografera och 95 procent med att göra sig bekant med människorna. Språkkunskaperna och den tid hon tillbringat med människorna har öppnat dörrarna för fotografen och byggt upp ett ömsesidigt förtroende. 

Itkonen inser ändå sin roll som en utomstående aktör. I Grönland är hon alltid en qallunaaq, utlänning och utomstående. Ett fotografi är alltid fotografens syn på och iakttagelse av verkligheten. Utställningen har som syfte att väcka diskussion om en utomstående fotografs roll som skildrare av ett minoritetssamhälle och belyser samtidigt fotografens möjligheter att genom sitt arbete berätta om hur klimatförändringen påverkar människornas liv.

Tiina Itkonen bjöd in den grönländska konstnären Julie Hardenberg (f. 1971), som numera bor i Danmark, till utställningen. Itkonen blev bekant med Hardenberg i början av 1990-talet och bekantskapen inspirerade henne att rikta blicken mot Grönland. I Hardenbergs konst ligger fokus på frågor kring identitet och postkolonialism.

 

*Grönland (Kalaallit Nunaat) har ca 56 000 invånare, av vilka närmare 90 procent är inuiter. Den nordligaste inuitgruppen inughuiterna bor i nordvästra Grönland.

 

Tiina Itkonen (f. 1968)

Itkonen avlade examen som fotograf vid Skolan för konst och kommunikation i Åbo 1995 och som magister i konst vid Konstindustriella högskolan 2002. Hon har fotograferat arktiska landskap, Grönland och dess invånare sedan 1995. Itkonen fick priset Årets unga fotograf 2003, och Statens fotokonstpris 2019.

K1
Kämp Galleria

Kämp Galleria, Mikaelsgatan 1, 00100 Helsinki

9.6.–1.10.2023
Bilder

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.