Daniela Friebel:

AUSPICIA

Daniela Friebel, från serien Auspicia

Daniela Friebel:

AUSPICIA

Finlands fotografiska museum, Projektrummet

8.6.–2.9.2018
Bilder

Varje vinter fylls himlen i Rom av miljontals starar. De stora fågelsvärmarna rör sig i varierande formationer på himlen som en stor varelse.

Varje vinter fylls Roms största begravningsplats Campo Verano av en öronbedövande kakofoni, när stararna övernattar i skydd av träden på gravgården. Gravgården täcks ständigt av fågelspillning. Det har inte alltid funnits starar i Rom. De första observationerna av starar gjordes 1926, och först 1970 började stararna bosätta sig mer permanent i Rom.

Utställningens namn Auspicia syftar bokstavligen på fågelobservationer och på den antika seden att av fåglarnas rörelser utröna om gudarna ställde sig välvilligt till stora projekt. Till och med fastställde man Roms exakta position så här. Utställningen Auspicia behandlar människans omöjliga försök att kontrollera händelser.

Daniela Friebel (f. 1975) är en fotograf och konstnär som arbetar i Berlin. Hon har studerat konst vid  Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig och litteratur vid Humboldt-universitetet i Berlin.

 

Utställningen har valts ut för projektrummet på Finlands fotografiska museum genom en öppen utlysning. Projektrummet är avsett för utställningar och projekt där fotografier eller andra linsbaserade medier används som redskap för konst, modern konst och forskning. Rummet presenterar intressanta utställningshelheter av både yngre och mer etablerade aktörer.

Finlands fotografiska museum, Projektrummet

8.6.–2.9.2018
Bilder