Róisín White: från serien Cross the Child's Palm with Silver, 2019.

De osedda

Out of Sight: Picturing the Unseen / De osedda presenterar fyra framträdande branschöverskridande konstnärer, vilkas verk ifrågasätter och utforskar det laddade förhållandet mellan synlighet och konstruerande av ”annorlundaskap”. Utställningen ställer frågan om vem som är osedd, särskilt i västvärlden, och reflekterar kring hur man ska möta det annorlunda med hjälp av visuella framställningssätt. Utställningen närmar sig oseddheten som en process, ”att inte bli sedd”, i vilken vissa människogrupper systematiskt raderas, ignoreras, avlägsnas och återskapas som något annat i enlighet med behoven hos den rådande kulturen.

Cihad Caner, Róisín White, Sinead Kennedy och Agata Wieczorek utforskar i sina foto- och videoverk hur synlighet kontinuerligt behandlas genom diskurs, folklore, officiell praxis och genom produktion och konsumtion av varor. De gräver i lokala historier, tar material från teoretiska texter och arbetar med olika slags grupper för att undersöka hur marginaliseringen fungerar och upprätthålls. De letar upp människor som har tvingats eller inbillats vara ”utom synhåll” och avslöjar hur deras kroppar visar sig på platser där synligheten inte längre kan förnekas eller förträngas. Deras verk visar att ”oseddheten” inte bara är en reduktiv handling, ett raderande, utan också en produktiv handling som leder till skapandet av myter, narrativ, alternativa grupper, olika temporaliteter samt fysiska strukturer för isolering och överlevnad.

Finlands fotografiska museum är med i det europeiska projektet Parallel, som ökar konstnärernas och konstens internationella mobilitet och främjar fotokonstnärernas och kuratorernas professionella kompetenser. Projektet leds av det portugisiska Procur.arte och omfattar 18 europeiska organisationer inom fotobranschen. Varje år kommer det via en öppen utlysning trettio nya fotokonstnärer och sex unga kuratorer vilka deltar i ett mentorprogram på ett år. Under årets gång skapar fotokonstnärerna nya verk och kuratorerna planerar utställningar för dessa i sex olika europeiska länder.

Utställningen har kuraterats av Lexington Davis, som har tagit med fyra konstnärer som deltagit i projektet.

 

Finlands Fotografiska Museum
Stora utställningssalen

Kabelfabriken, Kabelfabriken, Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsinki

12.6.–1.9.2019
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
16/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €, 16/6/0 € från 1.1.2024
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.