Det goda onda moderna – Den finska landsbygden på 1970-talet fotograferad av Kaius Hedenström

Kaius Hedenström, från serien Maaseutumme tänään, 1977.

Det goda onda moderna – Den finska landsbygden på 1970-talet fotograferad av Kaius Hedenström

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

17.5.–16.8.2017
Bilder

Den finska landsbygdsmiljön förändrades kraftigt med början på 1960-talet. Fotografen Kaius Hedenström (1943–2006) hade i sitt arbete som pressfotograf lagt märke till hur nya byggnader växte upp på gårdar och i kyrkbyar, och det uppskattade han inte alls. ”--- en förskräcklig ’modern arkitektur’ har brett ut sig över åkrarna som en främmande farsot…” beskriver Hedenström i en artikel de nybyggnader som hade förändrat landskapet.*

Fotografierna i serien Vår landsbygd idag understryker hur häftigt och våldsamt landskapet har förändrats. I de polemiska texterna till fotografierna gav Hedenström uttryck för sin oro över de försvinnande kulturmiljöerna och efterlyste ett byggande som till form och proportioner skulle vara i harmoni med naturen och de lokala byggnadstraditionerna.

1970-talet var det ställningstagande fotografiets årtionde. Många fotografer betraktade kritiskt smärtpunkterna i det finländska samhället och på landsbygden. I motsats till sina samtida koncentrerade sig Hedenström uttryckligen på förändringarna i den bebyggda miljön, inte så mycket på hur invånarna på landsbygden minskade med förändringarna. Utställningen Vår landsbygd idag cirkulerade på olika håll i Finland från 1977 till början av 1990-talet och väckte livlig diskussion kring frågan huruvida förändringarna alltid skedde mot det bättre.

Fotografierna på den här utställningen består av de ursprungliga silvergelatinkopiorna från 1977 i serien Vår landsbygd idag. Du kan läsa texterna till bilderna i utställningssalen.

*Maalaismaisema (De lantliga landskapet). Valokuva 4/1977.

Finlands Fotografiska Museum
Vinkelrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

17.5.–16.8.2017
Bilder