Döden i bilder

Ulla Jokisalo: The Time Machine. Kuvaa on rajattu.

Döden i bilder

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

23.11.2012–6.1.2013
Bilder

Den där svarta fläcken i mitten – det slog mej genast att där är ju det svarta hålet: att vi inte vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Att här är punkten, kärnan.

(Tiina Surakka, chef för vårdhemmet Pirkanmaan hoitokoti om Ulla Jokisalos verk Tidsmaskin.)

Utställningen Döden i bilder frågar om fotografier har en plats i den process som ett möte med döden innebär. Här visas fotografier av Pekka Elomaa, Arvi Hanste, Ulla Jokisalo, Ben Kaila, Andrei Lajunen, Arno Rafael Minkkinen, Hans Paul, Pentti Sammallahti och Seppo Saves.

Som bildkonstnär har jag utfört verk delvis i samarbete med till exempel anställda inom social- och hälsovård. När jag nu har rollen som kurator ville jag ta med yrkesutbildade inom palliativ vård och deras synpunkter på fotografin och döden i den kuratoriska processen och utställningens slutliga framtoning.

På utställningen finns textcitat där anställda vid ett vårdhem i Birkaland uttrycker sina tankar. De fotografier som i inläggen ansågs uttrycka en lugn och hoppfull, ideal död inramas av en grå bakgrund.

Utställningen ingår i mitt examensarbete inom utbildningsprogrammet Konstkuratering och utställningspedagogik vid Aalto-universitetet. Fotografierna kommer till största delen från Finlands fotografiska museums samlingar. Vid sidan av verken visas även dokumentärfoton.

Text: Sanna Sarva

Kurator Sanna Sarva berättar om utställningen 2.12. kl. 14-15. Fritt inträde.

 

Finlands Fotografiska Museum
Kabelfabriken, Processrummet

Kabelplatsen 3, G-trappan, Helsinki

23.11.2012–6.1.2013
Bilder