Eeva-Mari Haikala:

Elle se sentait profondément honteuse

Eeva-Mari Haikala, 2012

Eeva-Mari Haikala:

Elle se sentait profondément honteuse

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.1.–10.3.2013
Bilder

Eeva-Mari Haikalas verk placerar sig på gränsen mellan performans, videokonst och fotografi. Utställningen Elle se sentait profondément honteuse  är också ett försök att svara på frågan när man i samband med ett konstverk kan tala om performans och när det är fråga om ett rent foto- eller videoverk. Haikalas verk antyder att vi kan hänvisa till en performans exempelvis när konstnärens närvaro, hans eller hennes kropp och upplevelser utgör en väsentlig del av foto- eller videoverket.

I den nya serien Elle se sentait profondément honteuse (Hon kände djup skam), filmad på Super8-film, återgår Eeva-Mari Haikala till det arbetssätt och den teknik hon använde i serien Tableaux Vivants (2006): Kameran på stativet, filmen rullar, konstnären ställer sig framför kameran så länge filmrullen räcker, cirka tre minuter. I sin nya verkserie lyfter Haikala fram just det som är typiskt för performanskonsten, nämligen att utsätta konstnärens kropp för andras blickar.

Utöver performanserna, filmade på Super8-film, finns det dessutom nya fotoverk med på utställningen.

Konstnärsträff söndagen den 27 januari kl. 14-15. Inträdesavgift till museet.

 

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

16.1.–10.3.2013
Bilder