Hertta Kiiski: Present. Kuvaa on rajattu.

Hertta Kiiski & Niina Vatanen
En skymt av oåtkomliga ögonblick

Utställningen En skymt av oåtkomliga ögonblick baserar sig på en hobbyfotografs material som donerats till Finlands fotografiska museum. Utställningen, som är ett samarbete mellan kuratorn Mirjami Schuppert och två konstnärer, Hertta Kiiski och Niina Vatanen, undersöker fotoarkivet som en leverantör av många slags betydelser, som en helhet som i sin rikedom utgör en ständig inspirationskälla.

Verken på utställningen består av delar av de sammansatta verken, Hertta Kiiskis Present (Thank you Helvi Ahonen) och Niina Vatanens Archival Studies/A Portrait of an Invisible Woman, som är skapade som svar på Helvi Ahonens samling på Finlands fotografiska museum. De 5 000 negativ som det ursprungliga materialet innehåller berättar en berörande historia om Helvi Ahonens liv i glädje och sorg. I sin vardagliga vanlighet ger bildmaterialet emellertid ett något anonymt intryck och blir nästan fiktivt.

Ett kulturhistoriskt fotografi i ett arkiv uppfattas ofta som ett vittnesbörd om det förgångna, en gestaltning av historien i bild. Utställningen är ett försök att hitta ett nytt sätt att se på ett gammalt fotografi genom att möta det i den här stunden och där den bygger upp det kommande.

Kiiski ja Vatanen närmar sig materialet intuitivt, förundrar sig över mängden och låter sig röras av Helvi Ahonens närvaro. Hertta Kiiski reflekterar i sina verk över arkivet i ett perspektiv av givande och mottagande av en gåva, och analyserar fotografiets tidsmässiga och sanna avlagringar i arkivet.

Niina Vatanen undersöker i sina verk processer, slumpmässighet och fel i fotograferandet och arkiveringen. Vatanens verk blottlägger sådant som lämnats osynligt och bilder som dömts att förstöras.

Man kan läsa mera om projektet och om Helvi Ahonens samling på museets blogg Terävyysalue.

Utställningen är understöds av Kone Foundation, Nylands konstkommission och Centret för konstfrämjande.

Utställningen ingår i kuratorn Mirjami Schupperts konstnärliga studie för doktorsavhandlingen som hon arbetar med vid University of Ulster i Nordirland. Schupperts studie söker alternativa sätt att forska i fotoarkiven och diskuterar kuratorns roll och arbetssätt under utställningsprocessen. Den centrala frågan i Schupperts arbete är hur gamla fotografier kan vara en del av nuet samtidigt som de berättar om det förgångna.

Hertta Kiiski är en konstnär som  arbetar med fotografier och rörliga bilder. Hon utexaminerades som fotograf 2012 från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola och studerar som bäst till magister i bildkonst på avdelningen för tid-rumkonst vid Bildkonstakademin. Kiiski har haft separatutställningar i Finland sedan 2009 och hon har deltagit i flera grupputställningar i Finland och utomlands sedan 2009.

Fotografikonstnären Niina Vatanen (f. 1977) utexaminerades 2008 som konstmagister från Konstindustriella högskolan. Hon har dessutom avlagt separata studier vid Bildkonstakademin och på konstavdelningen vid universitetet i Barcelona. Vatanen har haft separatutställningar i Finland och utomlands sedan 2006 och hennes verk har visats vid flera grupputställningar i Finland, Mellaneuropa och Ryssland.

 

Guidningar: Guidning för allmänheten på finska söndagar klockan 13. En samtalsguide finns på plats under utställningen söndagar kl. 14–15. Inträdesavgift till museet.

Bokade guidningar och workshops: workshop@fmp.fi , +358 9 68663621

Mera om utställningarna:
Amanuens Tiina Rauhala, 050 432 7562, tiina.rauhala@fmp.fi

Mer information om publikarbete, guidningar och program:
Chef för publikarbetet Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo@fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20.

Inträde: 8 / 5 €, alla under 18 år och Processrummet gratis 

Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors. Info 09-6866 3621. www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv

 

Finlands Fotografiska Museum
Projektrummet

Kabelfabriken, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsinki

21.3.–18.5.2014
Bilder
Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.